Lene Lorentzen

Nominerad till avtalsråd.

Mina viktigaste frågor är:
Det är via våra villkor vi får förutsättningarna att bedriva våra yrken. Genom att stärka våra centrala avtal höjer vi lägsta nivån för våra villkor och möjliggör ännu bättre lokala lösningar. Som fackförbund måste vår första prioritet vara att förbättra villkoren för våra medlemmar och därigenom kommer attraktionskraften tillbaka till våra yrken. Villkorsfrågorna är grunden till allt och lösningen på mycket.

Min bakgrund är:
Jag är specialistutbildad operationssjuksköterska. Mina 15 år på centraloperation på Skaraborgs sjukhus i Skövde, Skas, har låtit mig finnas i en miljö där personcentrering är i fokus. Operationssalen har gett mig en erfarenhet av att det är laget som är det viktiga. Vägen till styrelseledamot i avdelning Västra Götaland där jag befinner mig idag går via förtroendevald med facklig tid på Skas, och mellan de uppdragen delar jag idag min tid.

Mina främsta styrkor är:
En av mina styrkor är att formulera mig i tal och skrift, ofta i form av insändare, blogginlägg och debattartiklar. Jag lägger stor vikt vid ord och dess betydelse. Även små ord som kan, får, bör eller ska får stor vikt när det skriv i avtalstext. Jag är noggrann, analytisk och ser snabbt eventuella effekter och konsekvenser av en strategi eller ett beslut.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Många kommer tyvärr vara samma som idag, kompetensförsörjningen, arbetsmiljön, löneläget, bristen på specialistsjuksköterskor. För Vårdförbundet är det, och kommer vara en utmaning att ge våra medlemmars krav på bättre villkor störst fokus samtidig som förbundet ser ett behov av att ligga i framkant i påverkansarbetet för en bättre sjukvård och hälsa för invånarna i Sverige. Denna balansgång är avgörande för tilliten till Vårdförbundet som fackförbund.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Som förtroendevald med facklig tid på Skas har jag varit med om att säga upp vårt samverkansavtal och istället leva i strikt MBL och AML. På Skas har Vårdförbundet tecknat ett nytt flextidsavtal där fokus ligger på definitionen av övertidsarbete för att komma till rätta med den dolda övertiden som ofta ligger i flextiden.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Hoppas jag väljs för att man har förtroende för att jag står upp för det jag tror är rätt och att jag kan tillföra bra saker genom den kunskap och de kvaliteter jag har.

Vad demokrati betyder för mig:
Att alla har en röst och att vi får lov att uttrycka den är demokrati för mig. I ett demokratiskt samhälle har alla en rättighet att delta genom vår rätt att välja våra politiker. Men med demokrati kommer också ett ansvar. Ett ansvar att vara delaktig, att säga sin mening och att följa upp det förtroende man givit till dem som ska leda landet. Samma gäller alla övriga funktioner och organisationer. En demokratisk kultur ska genomsyra alla nivåer i samhället genom att allas röst blir hörd och att argument och majoritetsbeslut får styra. Att Vårdförbundet är en demokratisk organisation är självklart för mig och den högsta graden av demokrati ska alltid eftersträvas, att alla medlemmar ges möjlighet att säga sitt. Demokrati är oerhört viktigt och måste vara essensen av allt vi gör.

Kontakt

Lene.lorentzen@vardforbundet.se, mobil: 0700-852886