Lena Vennberg

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
Rätt värdering av våra yrken, ett hållbart yrkesliv och möjlighet till karriärutveckling. Även frågan om en god introduktion där nya i yrket ges möjlighet att växa in i sin roll, liksom betald vidareutbildning, AST, till de som väljer att specialisera sig.

Min bakgrund är:
Ett intresse för att påverka och förbättra inom de områden där jag verkar fick mig att bli representant för Vårdförbundet på mitt lärosäte. Under mitt sista studieår fick jag förmånen att sitta med i styrelsen för då nybildade Vårdförbundet Student.
2014 blev jag legitimerad sjuksköterska och började min yrkesbana på en hälsocentral i Norrbottens inland. Sedan dess har jag till största del arbetat inom primärvården, i både Norrbotten och Dalarna, utöver en period som sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården.
Viljan att påverkan och engagemanget i fackliga frågor blev ännu starkare som yrkesverksam. Under åren har jag därför varit förtroendevald på arbetsplatsen samt styrelseledamot med facklig tid, först i Dalarna och nu i Norrbotten. I mitt uppdrag har jag fått representera Vårdförbundet i olika sammanhang både nationellt och internationellt.

Mina främsta styrkor är:
Jag är en engagerad och målinriktad arbetsmyra med stor ansvarskänsla. Detta innebär att det jag åtar mig vill jag också slutföra på ett sådant sätt att jag känner mig nöjd med resultatet och min prestation. Jag har förmågan att se helheten och tänka logiskt. Av kollegor och i det fackliga uppdraget brukar jag få höra att jag är lugn, strukturerad och klok.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Ett fortsatt arbete med rätt värderad kunskap hos våra fyra professioner. Så länge lönen inte står i relation till våra medlemmars ansvar och kompetens kommer detta vara en ständigt aktuell fråga.
Jag tror även att rätten till återhämtning är viktig. Våra medlemmar vill orka jobba heltid hela vägen till pensionen.
Sedan handlar det om att vara delaktig i vårdens ständiga utveckling. Framförallt kravet på tillgänglighet och bristen på personal kommer att innebära nya arbetssätt framöver. Där bör Vårdförbundet finnas med och bevaka våra medlemmars villkor och intresse.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Uppdraget som valberedare skulle jag ta på största allvar då det är en uppgift av stor betydelse för förbundets fortsatta arbete. Jag tror att mina egenskaper och styrkor skulle vara ett bra bidrag i valberedningens grupp, och jag har sett organisationen från mina olika uppdrag. Detta har gett mig en bra grund att bygga mitt arbete på. Jag ser även ett värde i att tillhöra den yngre gruppen av våra medlemmar för att kunna tillföra nya tankar och idéer, samt motivera till engagemang.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati för mig innebär varje människas möjlighet att vara med och bestämma. Det är rätten att uttrycka sig och bli lyssnad till, där det i slutändan är majoritetens röst som förs fram. Viktigt är dock att alla parters åsikt och ståndpunkt ges utrymme under processens gång för att delaktigheten skall bevaras.

Demokratin är viktig att värna om, och att som enskild individ att ta vara på, men det är också var och en fritt att välja hur engagerad en vill vara. Därför är det betydelsefullt att det finns företrädare som den enskilda individen känner sig trygg att lämna sitt förtroende till.

Kontakt

lena.vennberg@vardforbundet.se, 070-3693298