Lena Norén

Nominerad till avtalsråd.

Min bakgrund
Jag är leg sjuksköterska sedan 1989, specialistutbildad inom både IVA och anestesi på 90-talet, har arbetat länge inom de specialiteterna men har min nuvarande anställning på Barnkliniken Gällivare Sjukhus sen drygt 3 år. Har även arbetat prehospitalt under flera år i ambulanshelikoptern i Norrbotten och var med och startade upp den verksamheten på 90-talet. Har utöver det haft div uppdrag som sektionsansvarig och koordinator på operationsavdelning. Har även hunnit arbeta en kort period som bemanningssjuksköterska, och har arbetat en hel del i Norge genom åren. Sitter sen i februari -17 som ledamot i styrelsen för Vårdförbundet avd Norrbotten, initialt inadjungerad men nu invald "på riktigt".

Mina främsta styrkor
Som person är jag snabbtänkt, analytisk och orädd. Jag är snabbt anpassningsbar och snabb på att förstå vad jag ska göra i nya situationer. Väldigt erfaren vad gäller schemaläggning och bemanningsfrågor och ser lätt fallgropar i dessa frågor. Hanterar utan problem både att vara lagspelare och att prestera individuellt.

Mina viktigaste frågor
Mina viktigaste frågor är lön och framför allt löneutveckling. Våra yrkesgrupper är rejält eftersatta och vi kommer behöva en insats liknande lärarlyftet för att komma ikapp. Även arbetstider och bemanning är viktiga frågor att arbeta vidare med, och här kommer ju även arbetsmiljöfrågan in. Ytterligare en viktig aspekt inför framtiden är kompetensförsörjningsproblematiken. Hur ska man lyckas locka ungdomar till våra yrkeskategorier, hur får vi befintlig personal att stanna och hur lockar vi tillbaka de som slutat?

Jag tror att följande utmaningar kommer vara viktiga för medlemmarna och för Vårdförbundet om fem år
Om fem år tror jag samma frågor som nu är aktuella; lön och löneutveckling, förhållanden kring hälsosamma arbetstider/scheman, hållbart yrkesliv, kompetensförsörjningsfrågan och arbetsmiljö, men vi har nog vunnit en del mark till dess.

Annat som jag tycker är viktigt att berätta om + Jag vill att kongressen ska välja mig till avtalsrådet av följande skäl:
Dels tror jag att avtalsrådet kan ha nytta av min fleråriga erfarenhet av schemaläggning och bemanning, framtiden kommer bjuda på nya utmaningar kring detta som vi måste förhålla oss till. Sedan vill jag även att det i avtalsrådet ska finnas representanter för hela Sverige. Norrbottensperspektivet är väldigt viktigt för mig eftersom vi ibland är en lite bortglömd landsände. Utifrån vårt geografiska läge med glesbygd osv har vi många gånger en helt annan syn på saker och ting än man har i storstadsregionerna, detta är viktigt att väga in vid beslutsfattande!

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati för mig i det här uppdraget är väl just parollen "Vi är Vårdförbudet", det vill säga samverkan, samt även transparens, våra medlemmar ska kunna ta del av vad det är vi arbetar med och vi ska tåla att bli granskade. Att medlemmarna är delaktiga i valet av vem som leder förbundet, vilka frågor vi ska arbeta med och vilken riktning vi ska ta med vårt arbete. För min del som fått förtroendeuppdraget att sitta i Norrbottensstyrelsen så innebär det att detta inte är ett självändamål. Jag sitter inte här för att fly undan förhållanden på en arbetsplats utan jag sitter här för att jag tror att jag faktiskt kan åstadkomma något för mina kollegor utifrån de frågor som de anser är viktiga. Utifrån min funktion som ledamot i avdelningsstyrelsen är en av de viktigaste uppgifterna dels att se till att ha lokalt förtroendavalda ute i mina ansvarsområden och ha en fungerande samverkan och informationsutbyte med dem, samt att även själv vara synlig ute i verksamheterna och fånga upp medlemmarnas synpunkter. Det är ju medlemmarnas frågor jag ska driva utifrån deras önskemål, i stort och litet perspektiv!

Kontakt

Lena.noren@vardforbundet.se, tel 076-140 69 05 (arbete)