Karin Nordén Persson

Nominerad till avtalsråd.

 

Mina viktigaste frågor är:
Ett hållbart yrkesliv kopplat till arbetstider, lön och utbildning.

Min bakgrund är:
Är utbildad operationssjuksköterska sedan 1988 och har haft fackliga uppdrag i Vårdförbundet under stor del av mitt yrkesliv. Har dock alltid försökt ha en fot kvar i mitt kliniska arbete hela tiden.
Jag har haft fackliga uppdrag och suttit i styrelsen i avdelning Örebro sedan 2005.
(Före det jobbade jag helt kliniskt i ca 6 år.) Under några år under 90 talet hade jag fackliga uppdrag på Karolinska sjukhuset Stockholm.
Sedan 2015 har jag uppdrag som regionalt skyddsombud på deltid.
Just nu fördelar jag min tid mellan uppdrag som fackligt förtroendevald och huvudskyddsombud i Region Örebro län 55 %, Regionaltskyddsombud 25 %, samt kliniskt arbete 20 %.

Mina främsta styrkor är:
Jag är mån om att alltid ha olika ingångar i frågor. Har ofta förmåga att förklara varför avtal och lagar är utformade som de är. Jag är alltid mån om att sätta mig in i frågor som medlemmar, arbetsgivare, politiker och medborgare har.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Bra avtal kopplat till lön och arbetsmiljö och framför allt arbetstid kommer vara mycket viktiga frågor för att rekrytera och behålla medlemmar.

Utbildning inom ramen för anställningen kommer vara fortsatt i fokus om inte det blir reglerat i nationellt avtal/statligt reglerat.

Hälso- och sjukvården har förändrats och till stor del flyttat ut från sjukhusen och med det har uppstått nya karriärvägar, tjänster och roller för alla våra yrkesgrupper. Det ställer krav på Vårdförbundet att arbeta med lön kopplat till karriär.

Vårdförbundets yrkesgrupper har alltfler anställningar utanför landsting och kommuner. Det ställer höga krav på förbundet att vara attraktivt som yrkesorganisation och fackligt förbund.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Utifrån mina uppdrag har jag fått förmånen att arbeta med SKL-avtalet, avtal med privata arbetsgivare, samt även fått insyn i vissa statliga avtal.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Arbetar alltid utifrån att skapa förbättringar för medlemmarna och den vårdmiljö där de befinner sig. 

Vad demokrati betyder för mig: 
Demokrati är grunden till att vi som organisation kan verka och arbeta för förbättringar för våra medlemmar och påverka i samhället utifrån vår vårdpolitiska agenda.

Demokrati bygger på att allas lika värde, den enskilde individen har egen fri vilja och får fatta egna beslut.

Med frihet kommer också ansvar. Demokrati kräver av oss att vara aktiva och påverka för att förändra. Demokrati ger oss också ansvar att följa majoritetsbeslut.

Demokrati ska inte tas för given, särskilt inte idag då mycket av informationen vi får kan vara förvrängd.

Vi lever tack och lov i ett land med lång demokratisk tradition och Vårdförbundet har ett stort ansvar att ständigt ligga i framkant när det gäller utveckling och framsteg för ett bra arbetsliv och en god vård.

Som demokratisk organisation arbetar vi utifrån majoritetsbeslut antagna på årsmöten och kongresser.

Vårdförbundet organiserar yrkesgrupper med egna etiska koder och det ger möjligheter och skyldigheter att alltid stå upp för alla lika värde och frihet oavsett var i världen vi befinner oss.

Kontakt

karin.norden.persson@vardforbundet.se, arb.mobil:070-8460330, privat 070-8460330