Karin Molin

Nominerad till avtalsråd.

Mina viktigaste frågor är:
Samtliga villkorsfrågor tycker jag är viktiga.

Arbetsmiljön på våra arbetsplatser är många gånger väldigt ansträngd. Detta beror på många olika anledningar men det är denna fråga som känns oerhört viktig för att vi ska orka jobba heltid ett helt yrkesliv.

Arbetstider och lön är också viktiga frågor som många medlemmar blir engagerade av och skapar aktivitet hos våra medlemmar tillsammans med olika arbetsgivare.

Min bakgrund är:
Jag är specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård och anestesi. Jag gick mina specialistutbildningar 1992 och 1997.

Har sedan 1997 arbetat på operationsavdelningen i Bollnäs som anestesisjuksköterska, även arbetat prehospitalt under 10 år som tredje person i ambulanssjukvård vid prio 1 larm.

Sedan 5 år tillbaka drivs Bollnäs sjukhus av Aleris vilket innebär att jag är privatanställd, detta har inneburit ganska stora förändringar mot att tidigare varit landstingsanställd.

Jag har en lång facklig erfarenhet och har funnits med i avdelningsstyrelsen i Gävleborg i 10 år. Jag var även fackligt förtroendevald på arbetsplatsen i flera år innan styrelseuppdraget.

Mina främsta styrkor är:
Jag upplevs som lätt att sammarbeta med, jag har gott tålamod.

Jag är analytisk och fattar väl genomtänkta beslut.

Jag gillar att ha många bollar i luften samtidigt. Försöker att se möjligheter i alla utmaningar.

Jag är en" avtalsnörd "sedan tidigare och tycker om att läsa kollektivavtals text.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Den stora utmaningen tror jag blir att våra medlemmar ska orka arbeta kvar på heltid på samma arbetsplats, med den tuffa arbetsmiljön och bemanningsbristen som finns redan idag. Särskilt bristen på specialistsjuksköterskor är en stor utmaning som också innebär att fler och fler väljer att frilansa utifrån att själv kunna välja hur mycket man orkar arbeta.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag finns med i ett projekt sedan två år tillbaka som handlar om personcentrerad vård. Vi måste börja arbeta smartare för att frigöra tid som kan användas till annat. Både för vår egen arbetsmiljö men även för att underlätta patenternas väg genom vården.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag tycker att arbetet inom avtalsrådet skulle vara spännande och utvecklande.

Jag tror jag kan bidraga med en del utifrån mitt långa fackliga engagemang.

Jag tycker att de är viktigt att även lyfta fram de som är privatanställda.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati för mig betyder att få vara delaktig och att vilja vara delaktig.

Vi ska fatta kloka beslut efter att ha haft dialog med våra medlemmar.

Alla kommer inte att tycka om alla beslut men om man förstår varför vissa beslut blir tagna så är det lättare att få våra medlemmar med i processen framåt.

Vårdförbundet är vi tillsammans med alla medlemmar. En bra demokratisk process bygger på kunskap och information till och från våra medlemmar.

Vi måste lyssna in vilka frågor som är mest aktuella för våra medlemmar och driva dessa framåt.

Kontakt

karin.molin@vardforbundet.se, 070-2351377eller 070-2135095