Jörgen Ekström

Nominerad till avtalsråd.

 

Mina viktigaste frågor är:
Alla villkorsfrågor är så klart viktiga men det som just nu känns prioriterat är hur våra villkor ska se ut för att orka/kunna ha ett hållbart yrkesliv och faktiskt stanna kvar och arbeta i våra professioner.

För ett hållbart yrkesliv krävs en bra löneutveckling, möjlighet att fortbilda/utbilda sig, en god arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider men också möjlighet till en pension som går att leva på.

Min bakgrund är:
Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1993, specialistutbildning till IVA 2006. Har arbetat inom flera områden som barn och ungdomspsykiatrin, intensivvårdsavdelningar samt 10 år på ambulansen i Stockholm. Har arbetat inom såväl privat verksamhet som landstingsdriven verksamhet och en kortare tid statlig verksamhet (pliktverket och häktet).

Sedan drygt ett år har jag haft facklig tid som förtroendevald och i denna roll haft kontakter med medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare inom landsting, kommun och privat verksamhet.

Sedan oktober 2017 är jag också styrelseledamot i avdelning Stockholm samt kongressombud.

Mina främsta styrkor är:
Jag är strukturerad och kan snabbt sätta mig in i olika frågor. Har förmåga att se avtalstext ur flera perspektiv och tycker om att resonera.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Betydelsen av fackligt engagemang och att värna om fortsatt facklig medlemskap. Min upplevelse är att samhällsutvecklingen idag går mot en mer individualisering och man upptäcker ibland alltför sent betydelsen av centrala avtal. Hur skall vi förhålla oss till den ökande digitaliseringen och hur detta kommer att påverka både Vårdförbundet men också vårt arbete inom professionerna.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
I avtalsrådet behöver vi ha medlemmar som kan se hur arbetsgivarna kommer tillämpa de avtal som tecknas – lite djävulens advokat – för att så bra avtal som möjligt ska tecknas och jag tror att jag kan bidra med detta.

Vad demokrati betyder för mig:
I en idéburen organisation som Vårdförbundet är demokrati att medlemmar har inflytande, får välja sina företrädare och har möjlighet att påverka förbundets mål och sedan arbetar tillsammans för att nå dit vi vill. Demokrati är för mig en rättighet men innebär också en skyldighet att delta, demokrati innebär också att acceptera gemensamt tagna beslut även om dessa inte alltid är till 100% överensstämmande med min egna åsikt.

Kontakt

jorgen.ekstrom@vardforbundet.se, 08-12340496