Johanna Ödell

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
Jag tycker att det är väldigt viktigt att få ett högt medlemsvärde, inte enbart rekrytera nya medlemmar utan även jobba hårt och aktivt för att få medlemmar att stanna kvar i förbundet. Ett viktigt sätt att göra detta är att varje medlem ska kunna känna sig delaktig och känna att när de kontaktar sitt fackförbund på olika sätt alltid ska bli lyssnad på, sedd och bekräftad. Det är viktigt med solidaritet, speciellt i dagens vård (tyvärr!). Jag anser att situationen i dagens vård kräver ett fackförbund med hög anslutning för att kunna bli en starkare röst och en starkare motpart mot starka arbetsgivare. Det är viktigt att våra medlemsgrupper får en bättre löneutveckling, det är jättebra att få upp ingångslöner men minst lika viktigt att få en bra löneutveckling. Vi måste som fackförbund försöka få arbetsgivarna att förstå att de måste bli attraktiva arbetsgivare genom att t.ex. satsa på hälsosammare arbetstider, bättre arbetsmiljö och en bättre löneutveckling där erfarenhet och kompetens mer tydligt blir bättre lönesatta. Jag skulle vilja se ett Vårdförbund som kom ännu närmare medlemmarna för att tydliggöra vad vi gör, vad vi kan göra och vad vi skulle kunna göra. Professionsfrågor är fortsatt viktiga för att kunna påverka framtiden i vården, till exempel genom specialistutbildning för alla våra medlemsgrupper.

Min bakgrund är:
Jag blev leg sjuksköterska 1998 och firar alltså 20 år som sjuksköterska i år. Jag har läst specialistutbildning inom intensivvård och är anställd på Neonatal IVA på SUS Lund. Där har jag varit lokalt förtroendevald och kände direkt att detta är något jag brinner för och vill engagera mig i. Jag har haft fackligt uppdrag på heltid i två år. Under mitt uppdrag har jag nästintill hela tiden haft hand om avd. Skånes TGF, d.v.s. funktionen som tillgängligt förtroendevald där jag gett medlemmar råd och stöd samt slussat vidare de som behövt mer stöd till andra med fackligt uppdrag. Jag har även en period utbildat nya förtroendevalda samt haft uppdraget som RSO och haft ansvar för våra privatanställda medlemmar. Nu är jag huvudskyddsombud tillsammans med en kollega för psykiatrin i Region Skåne och tycker detta är väldigt spännande och ett viktigt uppdrag.

Mina främsta styrkor är:
Jag har i mitt uppdrag fått en väldig bredd i min kunskap genom all tid jag lagt på medlemmars frågor och behov av stöd i TGF-en. Jag är bra på att prata med människor och har utvecklat en bra förmåga att kunna förklara saker på ett pedagogiskt sätt. Jag är engagerad och går "all-in" för utmaningar och projekt. Jag är ansvarstagande och initiativrik. Jag har inga problem att hantera konflikter, är lyhörd för andras åsikter och är trygg i mig själv. Jag är bra på att läsa av människor vilket kan vara till nytta i uppdraget som förbundsvalberedare.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Jag tror tyvärr att de problem som finns idag kommer att vara fortsatt viktiga för medlemmarna om fem år. Jag hoppas att en del av situationen i vården blivit bättre och att Vårdförbundet varit en stark aktör i förbättringarna men tror tyvärr inte att problemen kommer att försvinna helt. Jag tror att arbetsmiljö, arbetstider, lön kommer att vara fortsatt viktiga för medlemmarna om fem år.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag är en väldigt engagerad person även privat. Jag är volontär för Min Stora Dag och tycker att det är ett väldigt givande uppdrag. Jag har där en gång blivit utsedd till månadens volontär med motiveringen att jag är väldigt organiserad, stresstålig, fokuserad, målinriktad och brinner för varje enskilt uppdrag.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag har en god människokännedom och har många tankar och idéer kring hur ett team bör vara uppbyggt för att fungera optimalt. Jag har lätt för att prata med människor i olika situationer, både enskilt och inför en större grupp. Jag har i mitt uppdrag lärt mig mycket om Vårdförbundet, Vårdförbundets politik, kollektivavtal, lagar och har fått ett allt större fackligt engagemang. Jag anser att uppdraget som förbundsvalberedare är ett av de viktigaste uppdragen i Vårdförbundet. Jag vill gärna vara en del i att påverka hur Vårdförbundet kommer att se ut framöver!

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati är för mig ett väldigt stort ord som har många innebörder. Alla människors lika värde är den största innebörden för mig.

Alla från våra yrkesgrupper har rätt att vara med i Vårdförbundet. Alla medlemmar har samma rätt till inflytande i Vårdförbundet, alla har rätt att skriva motioner, delta på årsmöten, nominera och rösta på individer till lokala förtroendeuppdrag. Allas röster är lika värda. Det betyder också att de som har blivit valda till förtroendeuppdrag i styrelser också då har fått mandatet att besluta i frågor. Självklart har alla, medlemmar liksom andra förtroendevalda, rätt att ifrågasätta beslut, be om förklaring samt föra fram sina åsikter men efter att besluten är fattade så gäller dessa till annat beslutats. Konstruktiva dialoger anser jag bör vara naturligt förekommande och blir oroad när så inte sker. Det behövs finnas en öppenhet i organisationen, dock självklart inte om individärenden eller ex om strategier inför avtalsförhandlingar. Alla medlemmar ska ha rätt till insyn och delaktighet, det ska inte behöva vara något "Vi och Dem", vi är alla Vårdförbundet!

Kontakt

johanna.odell@mittvardforbund.se, tel 076-216 72 43 alternativt 046-17 17 90