Jessica Östberg

Nominerad till avtalsråd.

Mina viktigaste frågor är:
Jämställdhet och lön

Min bakgrund är:
Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1997 och har under mina 20 år i yrket arbetat inom såväl kommunal som privat sektor och har i dag min anställning i Västerbottens Läns Landsting där jag arbetar inom njursjukvård. Sedan 2015 har jag ett förtroendeuppdrag som vice ordförande i avdelning Västerbotten och har i dag facklig tid på heltid.

Mina främsta styrkor är:
Jag är lugn och fokuserad på det jag gör här och nu. Jag tror på att vi människor gör ett bättre och mer kvalitativt arbete om vi fokuserar på att göra en sak i taget. När jag väl påbörjat något så brukar jag också avsluta det. Jag är lösningsinriktad och gillar ordning och reda. Jag tycker om att grotta ner mig och gå ner på djupet i olika frågor, dels för att lära mig mer, men också för att vara påläst och förberedd, till exempel i förhandlingssituationer.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Jag tror att vi om fem år har kommit en bit på vägen när det gäller jämställda löner. Jag tror att vi närmar oss de löner som mansdominerade yrken med lika lång utbildning (t.ex. ingenjörer) har, men jag tror inte att vi kommer att vara i mål. Jag tror tyvärr att våra yrken fortfarande inte kommer att värderas lika högt på grund av att vi har en tradition av att vara kvinnoyrken. Jag tror att arbetsbelastningen för våra medlemmar kommer att vara fortsatt hög om fem år, och därför är detta en fråga vi måste arbeta aktivt med hela tiden och vi får aldrig tappa bort den. Om vi ska säkra kompetensförsörjningen för framtiden så måste våra yrken få en högre status i samhället – det finns inget annat sätt när det gäller att få framtida generationer att välja något av våra fyra yrken. En förutsättning för högre status är en god löneutveckling genom livet och bättre villkor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag bor med min man och tre katter i Umeå. På fritiden är yoga en stor del av mitt liv, då jag både utövar och undervisar i yoga. Jag tycker också om att ta långa promenader i naturen – det är där jag återhämtar mig och laddar energi.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Om kongressen väljer mig till avtalsrådet får ni en person som kommer att jobba stenhårt när det behövs. Jag kommer att lägga stor kraft på att lära mig allt som jag behöver ha kunskap om i uppdraget. Jag är orädd och säger vad jag tycker och tänker på ett konstruktivt sätt.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati är för många ett laddat ord. För vissa personer har det en positiv innebörd och för andra en negativ. Ju mer en går in i själva begreppet demokrati och dess betydelse desto svårare är det att få grepp om det.

För mig är demokrati ett positivt och vackert ord! Betydelsen av ordet är folkstyre och det är precis så jag anser att det ska vara i en demokratiskt styrd organisation. Det är alla vi medlemmar som tillsammans är Vårdförbundet och det är viktigt att vi som förtroendevalda inte glömmer bort det, utan hela tiden bär med oss att det är medlemmarna vi tillsammans företräder. Vi måste vara lyhörda och hela tiden lyssna in vilka frågor våra medlemmar vill att vi ska driva. Vi måste alla också respektera den demokratiska processen, även när det tas beslut där vi har en annan uppfattning. En väl fungerande demokratisk process är något av det finaste som finns och den måste vi alla värna om.

Kontakt

jessica.ostberg@vardforbundet.se, 072-5806104 (arb)