Jessica Axelsson

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
Våra medlemmar ska känna att det är roligt att gå på jobbet. Arbetsmiljön är det jag brinner mest för. Det blir bara tuffare och tuffare för våra medlemmar. Hur ska vi orka jobba tills vi går i pension och sen få fortsätta må bra som pensionärer.

Lönen speglar inte våra 4 yrkens kompetens och värderas helt fel. Detta måste vi fortsätta att arbeta med under kommande mandatperiod.

Min bakgrund är:
Jag är 47 år. Har jobbat som outbildad inom hemtjänsten, som vårdbiträde och undersköterska inom äldreomsorgen och sen -97 som leg SSK. Mestadels inom kommunal hälso- och sjukvård.

Har suttit i Valberedningen i Västerbotten i ca 10 år. Är huvudskyddsombud i Umeå Kommun och arbetar med att utbilda Umeå Kommuns HSL-personal i dokumentation.

Jag bor i Umeå och har 4 barn. 2 av dessa är utflugna.

Mina främsta styrkor är:
Jag är en positiv och glad person som skrattar mycket. Är social och tycker mycket om att arbeta i team. Att lära ut och ta lärdom av andras kunskap. Är målinriktad och lyfter gärna fram andra människor. Har ett stort kontaktnät som är bra att ha när man har ett uppdrag som valberedare.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Våra villkor och arbetsmijönär i fokus även då. Att vi har nått väldigt långt med arbetet att jobba personcentrerat.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Är sammankallande i Valberedningen avd Västerbotten och detta är ett av de roligaste uppdrag jag haft.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Tycker att Valberedningen har ett av de viktigaste uppdragen i förbundet och tror att jag har mycket att bidra med under kommande mandatperiod.

Vad demokrati betyder för mig:
För mig är det ett av de finaste orden som finns. Att alla människor har lika värde. Vårt samhälle och vårt förbund vilar på demokratin som grund.

Vår demokrati är uppbyggd av folkrörelser, där fackföreningar är en viktig del.

Alla medlemmar ska känna att deras röst och åsikt är viktig. Oavsett vilken roll i organisationen denne har skall man lyssnas på. Medlemmarnas gemensamma vilja är alltid överordnad.

Kontakt

jessica.axelsson@umea.se, 070-514 09 04