Jenny Olsson

Nominerad till vice förbundsordförande.Mina viktigaste frågor är:

För mig är det oerhört viktigt att vi alla känner en tillhörighet och Vi-känsla i Vårdförbundet. Det är grunden för att vi tillsammans ska kunna driva våra villkor- och professionsfrågor så att det blir de allra bästa. Ett hållbart yrkesliv är A och O och vi ska alla få möjlighet att orka arbeta heltid till den dag det är dags att gå i pension. För att nå dit behöver vårdmiljön vara hälsosam och personcentrerad, precis som för patienten. Vi behöver tillsammans påverka både samhället, politiker och andra beslutsfattare så att våra fyra professioner värderas och får en bra löneutveckling. En annan viktig fråga är AST där det behöver bli en självklarhet även för Biomedicinska analytiker och Röntgensjuksköterskor.
Vi pratar ofta om jämlik vård, jag skulle vilja att medlemskapet i Vårdförbundet också blir jämlikt. Det ska inte spela någon roll om vi bor i norr, söder, öst eller väst eller vilken arbetsgivare jag har min anställning hos. Alla medlemmar i Vårdförbundet måste få samma förutsättningar och möjligheter. Vi behöver även forma Vårdförbundets idé och politik kring jämställdhet och bli tydligare och mer kraftfulla i den frågan.

Min bakgrund är:
Jag är legitimerad sjuksköterska och tog min examen 1998 och har arbetat inom barn- och medicinsk vård, senast vid Dialysen, NUS. Jag har varit med och startat upp en akutvårdsavdelning med alla dess utmaningar och möjligheter.
Jag är tacksam som har haft möjligheten att vara förtroendevald på alla mina arbetsplatser och december 2008 blev jag invald som ledamot i avdelningsstyrelsen i Västerbotten. 2014 fick jag förtroendet att bli vald till vice ordförande och sedan hösten 2015 har jag varit avdelningsordförande. Under dessa år har jag gjort en avstickare och under 2012 var jag en av fem rekryteringscoacher, vårt uppdrag var att få medlemsrekrytering och medlemsutveckling på agendan. Jag har även haft förmånen att delta i olika arbetsgrupper inom Vårdförbundet, var med och utformade idéburet ledarskap och förtroendemannarollen som kongressen tog ställning till 2014. Mentorskap för förtroendevalda är ett annat område jag varit delaktig i. Jag är ödmjukt tacksam att jag har fått detta förtroende och möjligheten att vara förtroendevald. Det är stort.

Mina främsta styrkor är:
Jag skulle beskriva mig själv som outtröttlig och jag har mycket energi och kraft att tillsammans med andra driva Vårdförbundets viktiga frågor. Jag är en engagerad och driven lagspelare och brinner för uppdraget. Är flexibel och anpassar mig i olika sammanhang utan att för den delen förlora mig och vem jag är och står för. Utmaningar får mig att gå igång och jag tycker om att göra nya saker och utmana mina egna förmågor. Jag kan hålla många bollar i luften och jobbar bäst under press.
Att vara påläst och följa med i samhällsfrågor ser jag som en självklarhet i ett förtroendeuppdrag. Jag älskar att träffa medlemmar och varje möte ger mig alltid något nytt som jag bär med mig.
I mitt ledarskap försöker jag att lyfta mina kollegor och ge utrymme för andra att ta plats som idéburen ledare. Vill ge en känsla och upplevelse att jag alltid står bakom vederbörande i tuffa situationer. Jag räds inte svåra frågor och kliver alltid in när det behövs och tar gärna smällar för andra.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
År 2023 är vi enade och starka i Vårdförbundet med en hög anslutningsgrad som vi alla gemensamt jobbat hårt för. Lönefrågan kommer vara central och målet att nå en bra livslön kommer vara ledande. Vi behöver fortsätta att driva och utveckla AST. Dessutom behöver vi lyfta medlemmar med specialistfunktion, det är och kommer vara en viktig fråga att påverka så att de som forskat stannar kvar i klinik för att utveckla vården. Deras kunskap är ovärderlig. Karriärmöjligheter inom yrket är viktigt för oss medlemmar i Vårdförbundet.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag är en föreningsmänniska och har redan från unga år engagerat mig både i idrotts- och föräldraföreningar. Jag är gift och vi har en dotter som i år tar studenten och ska prova sina vingar ute i vida världen. Jag är samhällsengagerad och läser mycket, är en riktig allätare. För att må bra rör jag på mig en hel del, både via vardagsmotion och på gym. Just nu trevar jag mig fram i yogavärlden och tycker mig finna ett härligt lugn med det.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag har ett brinnande engagemang för Vårdförbundets fyra professioner och mycket energi, och kommer om jag får möjlighet att på alla tänkbara sätt driva Vårdförbundets frågor. Jag har ett helikopterperspektiv och kan tydligt se möjligheter och utmaningar för våra medlemmar och förtroendevalda som verkar i glesbygd eller i storstad. Jag är inkluderande och inlyssnande och jobbar för delaktighet där flera röster är viktiga. Jag är en i teamet men behöver jag så tar jag beslut även om de är obekväma. Jag brukar nå ut med våra budskap både i skrift, i samtal eller media.

Vad demokrati betyder för mig:
Frihet, öppenhet, möjlighet, kraft, styrka, olikhet och ansvar. Dessa ord tycker jag beskriver bland det finaste och viktigaste vi har, demokrati. Att få vara olika och se möjligheterna och kraften i det är fantastiskt och vi måste värna om allas lika värde. Tänk så trist det skulle vara om vi alla tyckte och gjorde likadant. Olikheter berikar.

Vi måste vårda den demokratiska rätt och möjlighet vi har och inte ta den förgivet. Vi behöver prata om det i olika sammanhang och diskutera innebörden för just var och en. En utmaning kan vara att förhålla sig till demokratiskt fattade beslut, även om det innebär att jag har en annan uppfattning och att inte mitt förslag röstas igenom. Vi måste värna om den demokratiska processen och fortsätta kämpa för den.

Kontakt

jenny.olsson@vardforbundet.se, 070-0886795