Jani´ Stjernström

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

 

Mina viktigaste frågor är:
För mig är villkorsfrågor en viktig drivkraft i mitt engagemang. Jag brinner för hälsosam arbetsmiljö, där finns nyckeln till medlemsutveckling och förutsättningarna till god och säker vård. För mig är det viktigt att Vårdförbundet driver frågor kring ett hållbart yrkesliv och att vi blir en stark röst på alla våra påverkansarenor. Detta både utifrån villkorsfrågor och utifrån professionsfrågor.

Om vi ska vara trovärdiga när vi pratar förebyggande hälso- och sjukvård, måste vi som jobbar inom våra yrken också ha möjlighet att förebygga ohälsa där vi verkar. Jag ser också att lönen är en viktig faktor för att må bra här krävs mer aktivt påverkansarbete. Vi har fortfarande en bit kvar till jämställdalöner och vi är lågt värdesatta i jämförelse med likvärdiga manliga yrken.

Min bakgrund är:
Jag är legitimerad sjuksköterska blev klar 1981 började inom somatiskvård på roterande pooltjänst mellan kirurg, medicin och akutsjukvård. 1986 utbildade jag mig till Anestesi/IVA sjuksköterska i Örebro. Jag jobbade som anestesisjuksköterska fram tills 1989, då jag sökte mig till ambulanssjukvården i Västmanland där jag fortfarande är kvar. Jag var då den första kvinnliga legitimerade sjuksköterskan inom ett väldigt mansdominerat arbetsområde. 2002 var jag med och startade upp ambulanssjukvårdarutbildningen i Västmanland där jag även var utbildningsansvarig.

Mina främsta styrkor är:
Jag har lätt att engagera och att entusiasmera människor runt om kring mig och att möta medlemmar oavsett var, när och hur har alltid varit lätt för mig.
Jag är strategisk och uthållig, vilket bär frukt även om vissa frågor tar längre tid än andra. Genom att jag håller en klar och uthållig linje kring hälsosam vårdmiljö har jag lyckats engagera förtroendevalda och medlemmar. Det har i sin tur lett till ökad medvetenhet kring frågan. Idag är kunskapen efterfrågad och önskvärd på många håll, både inom organisationen och hos arbetsgivare.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
En otillräcklig bemanning, utifrån kunskap och kompetens, gör hälso- och sjukvården skör. Vi behöver förbättra villkoren och förutsättningarna för att våra professioner ska kunna vara med och utveckla i verksamheten. Vi måste tillsammans med arbetsgivare teckna kollektivavtal som ger bra villkor för att hålla ett helt yrkesliv och där löner och pensionsavsättning stärks och värderas upp. Att vi som yrkesorganisation växer för att vi ska kunna vara den maktfaktor som behövs för att påverka och förbättra.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag är en naturmänniska och är van att röra mig i skog och mark. Ofta är kikaren packad, fågelskådning är ett av mina stora intressen. Jag anser att både människor, natur och djur har ett värde som vi har en skyldighet att värna om.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag har en stark vilja och ambition att förändra och förbättra förutsättningar för våra medlemmar inom respektive yrke. För mig är våra fyra professioner en självklarhet för att kunna utveckla hälso- och sjukvården. Jag anser att det är en styrka för oss att vi alla är samlade inom ett förbund. Jag står för en organisation som tar ansvar för ett socialt hållbart samhälle där alla likheter och olikheter är en styrka. Ska våra professioner vara auktoriteter i hälso- och sjukvård, måste vi få förutsättningar att jobba utifrån forskning, evidens och kunskap. Ett medlemsnära perspektiv är en självklarhet för mig för vi är inte starkare än vår svagaste länk så därför behöver vi finnas där medlemmarna finns.

Vad demokrati betyder för mig:
Det första jag tänker på är alla människors lika rätt till att utrycka sina åsikter, delta i påverkans arbete, att välja sina ledare/politiker, värna om kollektivet, motverka diskriminering, stötta varandra, se varandra, delta i valprocesser, mångfald m.m.
Det är alla medlemmars rättighet och skyldighet att använda sig av vår demokratiska grund för att påverka och utveckla Vårdförbundet.
Jag som förtroendevald i Vårdförbundet tror på grundläggande demokratiska rättigheter därför sträcker sig demokratifrågan även utanför våra gränser. Det är inte självklart för alla att få ta del av ett demokratiskt samhälle, därför är det vår skyldighet att även påverka internationellt för att stötta och coacha våra yrkeskollegor i andra länder som inte har samma förutsättningar till demokrati.

Kontakt

E-post: jani.stjernstrom@vardforbundet.se
Mobil: 0703-41 41 65