Jane Stegring

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:
Jag vill förbättra möjligheterna att göra ett bra arbete på jobbet för medlemmarna i Vårdförbundet. Att känna sig nöjd efter en arbetsdag är viktigt för alla.

Då tror jag att bästa sättet är att tillsammans med andra skapa en kraftfull organisation som kan tillvarata och driva medlemmarnas yrkes och villkorsfrågor. Ledarskapet hos förtroendevalda är viktigt för att lyckas förmedla hur arbetet fortlöper och vad som behöver göras.

Lön och löneutveckling, arbetsmiljö och villkor på arbetsplatsen är fortsatt viktiga. Kruxet är hur vi väljer att gå fram med frågor om vård. Vårdförbundet behöver visa på lösningar och på så sätt ta steg för utveckling med villkorsfrågor. Det är något som vi gjort bra och behöver fortsätta med.

Min bakgrund är:
Jag är leg. sjuksköterska med kandidatexamen. Anställd på Södersjukhuset i Stockholm Jag tycker mycket om mitt arbete men har alltid tyckt att vården behöver förbättras och har därför tackat ja till olika förtroendeuppdrag. Jag har varit verksam inom Vårdförbundet och innehaft många olika förtroendeuppdrag. Både nationellt, regionalt och lokalt på arbetsplats.

Mina främsta styrkor är:
Jag tycker det är roligt att vara med och påverka. Jag kan entusiasmera och ger kraft till personer (medlemmar och förtroendevalda) i min närhet. Vill se andra växa och vet att det är en framgångsfaktor för förbundet. Varenda en som engagerar sig och visar vad den vill ger bättre förutsättningar för oss att lyckas. Jag tror på partsarbetet nära arbetsplats.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år: Den framtida pensionsåldern för kvinnodominerade yrken inom bl.a. vården kommer att bli en utmaning. Även hur vår livslön ska bli tillräcklig för pension. Vårdens framtida utseende och kapacitet blir en utmaning. Skiftet mot personcentrerad vård kommer ske under femårsperioden.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag har varit ledamot i förbundsstyrelsen senaste kongressperioden och tycker det är spännande.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag är visionär och vänder gärna på problem för att hitta lösningar. Vill komma framåt och vill få med mig andra. Tycker det är spännande med olika åsikter och tycker om att diskutera. Vårdförbundets politik tilltalar mig då den bygger på medlemmar med stor kunskap och att vi ses som samhällsbärare i samhället.

Vad demokrati betyder för mig:
För mig handlar demokrati "fri vilja", om att individer i en grupp (innevånare, förening osv) fattar beslut. En röstning. Rättvisa när det fungerar.

För att nå dit krävs att de som ska vara med och fatta beslutet är kunniga och har haft möjlighet att sätta sig in i frågan. Utan påtryckningar. Först då kan man tala om att demokrati finns. Det krävs eget ansvar av alla som deltar. För att lyckas arbeta demokratiskt krävs tillåtande atmosfär, möjlighet att ställa frågor och diskutera för att i den demokratiska processen få fram de bästa förslaget. Olika synsätt är då en tillgång. Lyssnande på andras åsikter viktigt. Respektera andra och att aktivt fråga efter andras tankar.

Demokrati tar tid och är inget som hastas fram.

För mig är demokrati viktigt, en del i de mänskliga rättigheterna.

Kontakt

jane.stegring@vardforbundet.se, 070-3522115