Ingalill Sundström

Nominerad till förbundsrevisor.

Mina viktigaste frågor är
En facklig organisation är aldrig starkare än sina medlemmars engagemang. Vårdförbundet har en utmaning att vara en attraktiv organisation som tydligt driver medlemmars intressen. Vi behöver bli fler.
Arbetsmiljö, lön och hälsosamma arbetstider är förutsättningar som måste finnas för ett hållbart arbetsliv.

Min bakgrund är
Har arbetat i sjukvården sedan 1972 och som sjuksköterska sedan 1981.
Har arbetat på sjukhus inom primärvåden och under 17 år som skolsköterska.
Blev förtroendevald 1993 och 2002 invald i en sektionsstyrelse i Stockholm och 2004 ordförande där. Har under 9 år varit styrelseledamot i avdelning Stockholms styrelse. Regionaltskyddsombud. Valberedare 2014-2017. Utbildare sedan många år. Har arbetat mot landsting, kommuner och privata.
Nu är jag tillbaka hos min egen arbetsgivare TioHundra AB ett landsting och kommunalt bolag som bedriver vård från vaggan till graven..

Mina främsta styrkor är
Tydlig, konkret och saklig. Intresserad av verksamhetsutveckling. Tycker om att samverka för att hitta nya perspektiv.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år
Hälso- och sjukvården står för många utmaningar och Vårdförbundets medlemmar Vårdförbundet måste vara en del av den av den utvecklingen.
Tydliggöra att vår kompenes används för att utveckla vården.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl
Jag vill att medlemmar skall se revisors uppdraget som en kvalitetsäkring
i förbundets arbete med fattade beslut och utifrån stadgan.

Vad demokrati betyder för mig
Demokratin för mig är allas lika möjlighet att kunna påverka men också acceptera och ta ansvar för de beslut som fattas. I en ideell organisation är det viktigt att vara lyhörd och föra en öppen dialog för att kunna få acceptans för de förslag som ligger till grund för beslut.
En bra Information och kommunikation är viktigt för att medlemmar skall kännas sig delaktiga i organisationens utveckling.

Kontakt

ingalill.irja.sundstrom@gmail.com, tel. 073-982 68 48