Ing-Marie Petersson

Nominerad till valberedare.

Mina viktigaste frågor är:
Jag anser att vårdförbundet måste arbeta för att våra yrken ska bli högre värderade, för att uppnå det behöver lönerna höjas och vårdmiljön bli bättre. Vi i Vårdförbundet behöver bli fler för att kunna påverka framtidens vård.
En annan viktig fråga är arbetstidsfrågan. Vi behöver bra hälsosamma scheman med möjlighet till vila och återhämtning för att vi ska orka ett helt yrkesliv.

Min bakgrund är:
Jag är distriktssköterska till professionen och har arbetat flera arbetsplaster som kvinnohälsan, infektionskliniken som skolsköterska och i hemsjukvården. Sjuksköterskeyrket är fantastiskt roligt och omväxlande. Jag har en lång erfarenhet av fackligt arbete. Jag började som förtroendevald på arbetsplats och sedan fortsatt att engagera mig i vårdförbundet under nästan hela min mitt yrkersliv, som engagerad medlem, förtroendevald och under 10 år var jag styrelseledamot i avdelning Östergötland

Mina främsta styrkor:
Jag vill påverka och förändra. Jag är uthållig och envis. Jag trivs med att coacha medlemmar och se förtroendevalda växa i sitt uppdrag. Jag har en god förmåga att hitta och fånga upp kollegor med engagemang och intresse för vårdförbundets frågor.

Följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Om 5 år har vi ökat anslutningsgraden på yrkesverksamma medlemmar i landet rejält.
Våra viktigaste frågor är att fortsätta jobba med är lönutveckling över yrkeslivet och villkorsfrågor. 2023 har vi kommit långt med AST Akademisk Specialist Utbildning för sjuksköterskor. En stor utmaning är att få till AST, Akademisk Specialist Utbildning för våra andra medlemsgrupper.

Annat som jag tycker det är viktigt att berätta om:
Jag är nyfiken och tycker om att lära mig nya saker.
På fritiden är jag gärna i naturen mina stora intressen är jakt och ridning. Jag tycker röra på mig, promenera och när det finns snö åker jag gärna skidor.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag är engagerad och motiverad för uppdraget. Jag har en stor erfarenhet av fackligt arbete och en god människokännedom. Jag har lätt för att prata och lyssna på människor.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati för mig är grunden för frihet och innebär varje människas möjlighet att vara med och påverka och bestämma. För mig innefattar demokrati grunden för människans lika värde. Demokrati är rätten att uttrycka sin åsikt och bli lyssnad till. Som medlem har du en stor möjlighet att påverka vårdförbundets mål och politik. Du har möjlighet att vara med och göra olika val, jag vill uppmana alla att medverka i de val vi kan. Demokratin är viktig att värna om.

Kontakt

Telefonnummer.  0706 297996, mail. ing-marie.petersson@mittvardförbund.se