Helene Esping

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
Att Vårdförbundet ska fortsätta att arbeta i den position vi har nationellt, regionalt och lokalt samt att vi ska utmana i de frågor som medlemmar bestämt under kongressen 2018. Att det är vi som är vården!

Min bakgrund är:
Leg. Sjuksköterska som har förmånen att verka som förtroendevald i avdelning Östergötland.
Arbetar som sjuksköterska inom Nattorganisationen i Finspång (var tredje helg) vilket är ett roligt men komplicerat arbete; vi varierar vårt arbete mellan Hemsjukvård, SÄBO, LSS (kommunen) Avancerad palliativvård i hemmet, Närsjukvårdsavdelning med 16 vårdplatser (Regionen/Landstinget).
För mig är det viktigt att arbeta kvar i min grundprofession samtidigt under den tid som jag får vara förtroendevald med tid.

Mina främsta styrkor är:
Analytisk och modig. Ser möjligheter.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmar och Vårdförbundet om fem år:
Lön kommer fortfarande vara mycket viktigt, dels för att behålla och rekrytera samt att öka andelen specialistutbildade inom Vårdförbundets olika professioner.
Arbetet med ett jämställt arbetsliv samt jämställda löner och våra villkorsfrågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag är en aktiv person inom föreningsliv på olika sätt, vilket är viktigt för mig och min övertygelse att man kan påverka i samverkan med andra tex Barncancerfonden Östra, Valnämnden i kommunen där jag bor. Jag är också aktiv i min kommuns Fair trade grupp eftersom jag där kan se möjligheter att påverka miljön samt människor rättigheter ute i världen.
Jag har varit förtroendevald förbundsrevisor under de två senaste kongresserperioderna vilket har varit mycket roligt och arbetsamt. I det uppdraget har jag känt att man kan påverka och utveckla Vårdförbundet i riktning mot ett förbund i enlighet med stadgan och att vi tillsammans gör skillnad och utvecklar/förändrar.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag är en angagerad person med föreningsvana vilket är en tillgång.

Jag har min erfarenhet som förtroendevald revisor och god kunskap om Vårdförbundet.

Jag har erfarenhet av valberedningsarbete inom två andra föreningar där den ena är COOP och där vi tar fram ett förslag på styrelse till föreningsstämman. Styrelsen skall verka som en bolagsstyrelse vilket är ett speciellt uppdrag då vår COOP förening är medlemsägd men samtidigt har ca 70 anställda och är en viktig arbetsplats för de anställda men som också ska leverera tillbaka till medlemmarna.

Jag tycker om att arbeta för vår gemensamma utveckling av vårdförbundet så att vi kan möta de frågor och förändra det som är viktiga för oss medlemmar.
Jag är stolt att vara en del av vårdförbundet som har en stadga som ger oss möjlighet att arbeta på många arenor för att nå våra mål. Men ett förbund som också ger möjlighat att utveckla vår organisation.

Vad betyder demokrati för mig:
För mig är demokrati en mänsklig rättighet att kunna påverka och utveckla det mesta i våra liv och vårt samhälle samt möjligheter i världen. Vilket människor tillsammans gjort genom alla tider. D.v.s. att demokrati är en möjlighet i det lilla och det stora.
Därför är jag aktiv i min kommun när det gäller valarbetet dvs hur man genomför ett val praktiskt och ger förutsättningar för att alla ska kunna använda sin demokratiska möjligheta att påverka i kommun, region/landsting & riksdagsval samt EU val. Jag tror på människors förmåga att förändra vilket är en förutsättning för tex Vårdförbundet att utvecklas och bli ännu starkare.

Kontakt

Helene_esping@mittvardforbund.se, 070-2773305