Gunilla George

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
Möjligheten att kunna bedriva sin profession med goda förutsättningar och med goda villkor. Det innebär i realiteten att arbetstid, arbetsorganisation, lön och kompetensutveckling är alla viktiga frågor som vi gemensamt som organisation behöver driva. Möjligheten och lusten att driva sina arbetsplatsnära frågor är också en viktig fråga att arbeta med för förbundet.

Min bakgrund är:
Jag är femtiotre år gammal och har varit aktiv i fackliga frågor redan från första början när jag påbörjade min utbildning till sjuksköterska 1987. Jag är specialistutbildad inom barn och ungdom och har min anställning inom neonatalvården på Karolinska Universitets sjukhus. Jag har sedan en längre tid tillbaka haft förmånen att få bedriva mitt fackliga engagemang på facklig tid. Jag är gift och har två vuxna barn som flytt från hemmet och en 18-åring som fortfarande bor hemma.

Mina främsta styrkor är:
Jag är en lösningsfokuserad person utan prestige, envis som synden när jag sätter den sidan till. Min vilja och drivkraft i att lyfta andra så att tillväxt skapas i organisationen ser jag som en stor styrka i ett kommande uppdrag som förbundsvalberedare.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Arbetet med villkoren och förutsättningarna för de fyra professionernas fortsatta utveckling. Våra kunskapsområden har då blivit allt mer rådande som paradigm vilket leder till behov av fortsatt arbete. Vad gäller villkoren för vår yrkesutövning kommer det fortsatt handla om lön, arbetstid och arbetsmiljö.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Att arbeta fackligt är som jag ser det inte en enmans show. Jag vill inspirera och lyfta för att skapa tilltro och engagemang. Det fackliga arbetet kräver envishet och uthållighet.

Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med ideella frågor på frivillig basis, drivs av rättvisetänkande och är lyhörd för nya idéer och tankar.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Valberedningsuppdraget är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha i en idéburen organisation.

Min vilja till nya krafter, kännedom i organisation och kring uppdragets innehåll den kunskap jag förvärvat under denna mandatperiod osv.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati ur ett föreningsperspektiv handlar för mig bland annat om: alla människors möjlighet att få vara med att påverka och uttrycka sin åsikt, deras synpunkter skall värderas lika oavsett vilken roll personen innehar i organisationen. Med det menar jag att en medlem på en arbetsplats skall värderas och lyssnas på, på samma sätt som organisationen lyssnar på t.ex. en ordförandes åsikt.

En god fungerande demokrati är grunden till en organisation där de som valt att bli medlem har en stark känsla av möjlighet att påverka.

För att skapa den känslan behöver organisationen ge medlemmen möjlighet att göra sin åsikt hörd och att det i organisationen finns en respekt för olika åsikter. Organisationen behöver vara transparent och ge utrymme för deltagande för medlem på flera olika sätt.

När dessa möjligheter finns och den nyttjas av medlemmen blir det också viktigt att de beslut som fattats med god demokratisk grund respekteras. Det får dock aldrig leda till stiltje kring ifrågasättande, omvärderingar och möjlighet att ha konstruktiva diskussioner inom organisationen.

Kontakt

gunilla.george@vardforbundet.se, mob: 0725372111 eller 08-4532111