Gabriella Thies

Nominerad till förbundsrevisor.

 

Mina viktigaste frågor är:
Kompetensutveckling, lön och bättre arbetstider.

Min bakgrund är:
Arbetat som Biomedicinsk analytiker sedan 1977, specialiserad inom IT och arbetat även sedan 20 år som systemförvaltare med laboratoriesystem, it-funktionsansvar, delprojektledare EU-projekt nytt IT-system och koncernövergripande upphandling av laboratorieinstrument inom EU.
Headhuntad till Norge att arbeta som Key Account Manager för norskt laboratorium i deras svenska dotterbolag med privata vårdcentraler som kunder.
1977 medlem i SHSTF, idag Vårdförbundet, ser styrkan i att vara fackligt ansluten. Fått förtroendet att vara styrelseledamot i Avdelning Västmanland under drygt 10 år samt haft en del politiska uppdrag bla i Nämnden för funktionshindrade och Patientnämnden.

Mina främsta styrkor är:
Mitt brinnande intresse för utveckling, förbättringsarbete och kvalitet samt bidra att medarbetare utvecklas genom kunskapsöverföring.
Strateg genom att lyssna, läsa och lära, se visioner, bryta ner till ideér och utifrån diskutioner implementera förbättringar.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Bristen på högskoleutbildad personal, specialistsjuksköterskor mm är redan idag en stor utmaning och kommer att vara det många år framöver om inget radikalt görs åt arbetstider, lön mm.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Viktigt att lyssna och vara öppen för att innovationer, förslag och ideér samt att de får diskuteras och testas.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Alltid öppen för nya utmaningar. Vill vara med och bidra till att stärka Vårdförbundets professioner att kunna arbeta ett helt yrkesliv med bättre arbetsförhållande, tider och lön.

Vad demokrati betyder för mig:
För mig är demokrati en mänsklig rättighet, ett redskap för tex medlemmar i ett fackligt förbund eller innevånare i ett land att få uttrycka sina åsikter fritt indirekt genom ombud/förtroendevalda eller direkt genom val vara delaktiga i beslutsprocesserna.

Kontakt

gabban.thies@gmail.com, telefon: 070 6996424