Fredrik Skoog

Nominerad till avtalsråd.

Mina viktigaste frågor är:
Fortsätta med införandet av AST. Behålla samt rekrytera medlemmar.

Min bakgrund är:
Grundutbildad sjuksköterska, legitimerad sommaren 1999. Medlem i Vårdförbundet sedan våren 2000, förtroendevald på arbetsplats i stort sett kontinuerligt sedan 2001. Innehaft styrelseposter vid Kriminalvårdens Sjuksköterskeklubb, SOS-sjuksköterskeklubben samt vid Avdelning Västmanland och Avdelning Södermanland. Ingår i Vårdförbundets Avtalsråd.

Mina främsta styrkor är:
Analytisk, "lyssna istället för att tala". Omvärldsbevakning.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Om fem år är det viktigt att behålla den positiva löneutveckling vi då uppnått. Arbetet med kortare arbetstider och bibehållen lön intensifieras.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag har under mina sjuksköterskeår arbetat inom flera olika avtalsområden, Statligt, Kommunalt, Landsting samt Privat. Jag har även arbetat hos privat arbetsgivare utan kollektival så jag tycker mig ha en bred kunskap om olika avtal och hur det kan vara att arbeta utan avtal.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Framförallt eftersom jag fortfarande, efter tre år i Avtalsrådet, är intresserad av att skapa de absolut bästa avtalen för alla Vårdförbundets medlemmar.

Vad demokrati betyder för mig:
Människors lika värde och lika rättigheter samt möjlighet att vara med och påverka ända uppifrån (Riksdagsval) ned till enkla saker vid en arbetsplats (APT). 

Kontakt

fredrik.skoog@vardforbundet.se, 070-418 43 91