Eva Strandh

Nominerad till förbundsrevisor.

Mina viktigaste frågor är:
Utan medlemmar inget fackförbund, att ständigt berätta om varför vi finns till och vad Vårdförbundet arbetar med för frågor på arbetsplatser gör förhoppningsvis att vi är många som är med och att vi har legitimitet hos våra arbetsgivare.
Att vi som yrkesutövare kan beskriva vilken skillnad våra fyra yrken gör för vården och att vi aktivt driver utvecklingen av yrkena, gör inte vi det, kommer någon annan att bestämma vad vi ska göra.
Lön, arbetsmiljö och arbetstider har varit och är frågor som alltid är aktuella.

Min bakgrund är:
Sjuksköterska och distriktssköterska, har framförallt arbetat inom primärvård och kommunal hemsjukvård. Fackligt engagerad i Vårdförbundet har jag varit sedan jag påbörjade min utbildning till sjuksköterska 1979. Har haft förtroendet att vara ordförande för avdelning Värmland i 18 år, har också under den tiden haft ett förbundsstyrelseuppdrag i 6 år, uppdrag som nationell valberedare, har haft förmånen att under mina år som medlem i Vårdförbundet delta i en mängd olika arbetsgrupper i Vårdförbundet. Under mina år som förtroendevald har jag hela tiden arbetat kliniskt, framförallt under sommaren. Sedan november 2017 arbetar jag 100 % som distriktssköterska i Kristinehamns kommun.

Mina främsta styrkor är:
Jag är målinriktad, prestigelös och pragmatisk, söker lösningar som många känner sig trygga med. Gillar att utmana mig själv i nya miljöer. Har lätt att sätta in saker i ett helhetsperspektiv.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Vården står inför stora utmaningar och många förändringar kommer att behövas i framtiden. Vi medlemmar i Vårdförbundet behöver vara med och ta plats i den förändring som sker. Den tekniska utvecklingen inom våra fyra yrken kommer att intensifieras, vi alla behöver vara med och ta egna initiativ inom dessa områden.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Har under mina år som förtroendevald haft förmånen att utbilda många nya förtroendevalda, har fått möta ett otroligt engagemang och fått lära mig mycket som jag har nytta av i mitt nuvarande arbete. För mig är det oerhört viktigt att ständigt arbeta med att värna allas lika rätt i samhället, att utmana mig själv och andra att slå hål på myter och fördomar som vi bär med oss, att våga ta diskussionen i fikarummet.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Har god kunskap om Vårdförbundet. Är van att arbeta med mål, processer och kvalitetsuppföljning. Viktigt för mig är att lokala styrelser och förbundsstyrelsen arbetar utifrån formulerade mål och att vi medlemmar kan följa arbetet över tid. I uppdraget som revisor vill jag gärna arbeta med att stödja och vara bollplank till förtroendevalda.

Vad demokrati betyder för mig:
För mig handlar demokrati om allas lika värde, rättighet, möjlighet till delaktighet, insyn och att vara med och bestämma. Med rättigheter följer också skyldigheter, skyldighet att ta gemensamt ansvar för mänskliga rättigheter, ett jämställt samhälle och rätten till jämlik hälsa.

Kontakt

eva.strand@kristinehamn.se, 070-5928773