Erica Ohlsson

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:
Att driva vårdens villkorsfrågor som dagligen påverkar oss i vårt arbete. Vi måste skapa balans mellan arbete och fritid. Vi ska värderas utifrån vad vi levererar - kopplat till kunskap, kompetens och erfarenhet. Hälsosamma arbetstiderna anpassade utifrån verksamhet och individer är mycket viktiga frågor för mig då tid är pengar och pengar är möjligheten till att få tid. Vi behöver bli fler och vi behöver driva frågorna som medlemmarna anser är viktiga att få stöd och hjälp med. Vi måste medlemsutveckla vår organisation och bygga styrka genom att skapa innehåll som vi behöver som medlemmar. Om vi skapar ett engagemang längst ut i verksamheterna så vi får en VI känsla i förbundet - där Vårdförbundet är Vi.

Min bakgrund är:
Legitimerad Sjuksköterska med vidareutbildningar inom akutsjukvård samt anestesi. Jag tog examen 1991, började min yrkesbana på akutmottagningen i Karlskrona med en pooltjänst. 1992 flyttade jag till Kalmar. Där testade jag att arbeta både inom kommun samt primärvård innan jag åter hamnade inom akutsjukvården. 2002 tog jag mig norrut närmare bestämt 140 mil till Luleå. Här blev det åter arbete inom akutsjukvården. Har varit förtroendevald på min arbetsplats 2003-2008. 2007 fick jag förtroendet till styrelseuppdrag i avdelningsstyrelsen i Norrbotten. Har suttit på olika förtroendeuppdrag sedan 2007, senast som ordförande i Norrbotten. Ett uppdrag som jag är oerhört glad och tacksam att fått förtroende till. Valde vid årsmötet nu 2017 att kliva av uppdraget. Inte för att jag har ett mindre engagemang eller känner att jag inte har mer att ge utan för att ge ny kraft till andra medlemmar att kliva på i styrelse uppdrag. Jag tror att det är viktigt för oss medlemmar att skapa rörelse för att ge kraft, styrka och energi.

Mina främsta styrkor är:
Starkt driv och engagemang i villkors, professions och värderingsfrågor men även till påverkan i våra samhällsfrågor så som vårdens utveckling och framtid. Jag är en glad, positiv och social person. Är rak, ärlig och orädd och bra på att hålla många bollar i luften. Att finna och skapa nätverk ser jag som viktigt och nödvändigt för att vi som medlemmar ska kunna ta plats på olika arenor.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Lön, karriärvägar och arbetstiden! Den individuella lönesättningen har inte fungerat fullt ut och vi behöver hitta nya sätt för att lyfta just lön kopplat till erfarenhet och karriär. Vi behöver synliggöra våra yrkesroller betydligt mer för att på det sättet visa på att våra yrken gör skillnad i vården. Vi står inför många nya förändringar kopplat till lagstiftningen som jag anser försvagar kvalitén i vården. Det gör att vi ännu tydligare behöver ta plats och sätta våra gränser för att säkra vården för vårdtagaren och oss själva.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag har ett stort engagemang för idéburen organisation och dess så viktiga betydelse för att skapa värde, rörelse och styrka. Jag är en oerhört stolt sjuksköterska, med världens bästa yrke som ger mig så mycket energi och glädje genom att kunna hjälpa de som behöver oss. Jag ser våra fyra professioner som en enorm kraft och vi gör verkligen skillnad där ute i vården för samhället och samhällsmedborgaren.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
För att jag har god kunskap om de utmaningar vi har i vårdens verksamheter utifrån min yrkeserfarenhet, Jag har kunskaper från förtroendevalda uppdrag och landets olika utmaningar. Har ett starkt engagemang för att driva våra fyra professioners villkorsfrågor samt chefers villkorsfrågor. Jag är vårdförbundet och vill att fler medlemmar ska känna så som jag.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati är viktigt anser jag utifrån att som organisation kunna ta till vara medlemmarnas åsikter samt skapa delaktighet.Demokrati för mig är öppenhet, god kommunikation samt att vara lyssnande och lyhörd. För att skapa demokrati måste vi vara nära medlemmarna men framförallt förtroendevalda. Medlemmarna måste känna tillit, förtroende och närhet. Demokrati ger styrka och en känsla av gemenskap. Det är också viktigt att demokrati ger en känsla av tillhörighet och medskapande. Demokrati är vi-kraft.

Kontakt

ohlsson.cia@gmail.com, 073-8157110