Elisabeth Lindblad

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:
Mina viktigaste frågor är egentligen frågor som har präglat hela fackföreningsrörelsens historia; rätt lönesatta samt drägliga arbetsvillkor. De är ständigt lika aktuella frågor. Vi har gått från att vara låglöneyrken till att vara medellöneyrken under de senaste 20 åren, men lönespridningen har inte hunnit med, det finns en stor frustration hos våra medlemmar som inte ser sig rätt lönesatta med en adekvat lönespridning och en lönepolitik som slagit fel. Vi behöver se över vår lönepolitik inom Vårdförbundet inom en snar framtid. Sedan är arbetstidsförkortning något som jag brinner för, vi måste kunna arbeta ett helt yrkesverksamt liv, utan att behöva gå ner i deltid för att orka med. Det är en stor kvinno- och jämlikhetsfråga.

Min bakgrund är:
Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1992 och legitimerad barnmorska sedan 1999. Jag gick med i facket när jag var 16 år och på mitt första sommar jobb. Gick med i SHSTF under studietiden till sjuksköterska. Jag har varit fackligt ansluten under hela mitt yrkesverksamma liv. De fackliga frågorna har alltid varit levande för mig och högst relevanta. Fackligt förtroendevald på min arbetsplats BB/Förlossningen på Sunderby sjukhus sedan 2001. Min arbetsplats var även den första länskliniken som HBTQ certifierades 2016, det känner jag mig stolt över och det är frågor jag brinner för. Invald i avd. styrelsen Norrbotten sedan dec- 2015. Vice ordförande avd. Norrbotten sedan okt-2017.

Mina främsta styrkor är:
Jag är orädd, engagerad och analytisk. Att vara väl förberedd i alla möten, är ett måste.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Vi fortsätter att arbeta med samma frågor; lön, arbetsvillkor, kompetensväxling. Jag lever i en landsände som har stora bekymmer med att kunna rekrytera och behålla personal, samt stora pensionsavgångar inom de närmsta åren. Det kommer att prägla vården och det sätt vi kommer att arbeta på i framtiden. Vi måste fortsätta med att värva medlemmar för att behålla styrkan i kollektivet och vara fortsatt vara den aktiva parten i samhällsdebatten.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag tror på styrkan i kollektivet, ensam är inte stark. Jag ser gärna att barnmorskorna stannar inom Vårdförbundet och inte bildar en egen facklig organisation. Men då måste också alla fyra yrkesprofessioner ges mer utrymme i Vårdförbundet.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Väljer ni mig så får ni en kunnig, ambitiös och orädd styrelseledamot i förbundsstyrelsen.

Vad demokrati betyder för mig
Demokrati handlar om varje människas lika värden och rättigheter. Det betyder för mig att varje röst är lika mycket värd och att majoritetsbeslut är konsensus, men även minoriteten har rättigheter som majoriteten inte kan sätta sig över. Det skall finnas en transparens inom varje demokratisk organisation, som ska tåla en granskning. En demokrati kräver även ett högt deltagande i ex. röstningsprocessen annars riskerar demokratin att urholkas. För mig har solidaritet, demokrati, jämlikhet och öppenhet likhetstecken, men det kräver också att människor engagerar sig och organiserar sig.

Kontakt

elisabeth.lindblad@vardforbundet.se, 0730-78 03 98