Cecilia Stoor

Nominerad till avtalsråd.

Mina viktigaste frågor när det gäller utvecklingen av förhandlingar och avtal är att våra medlemmars arbete värderas högre. Våra medlemmar ska tydligt kunna se hur löneutveckling ska ske och att den är acceptabel över tid. Det är också viktigt att våra medlemmar får kollektivavtal som gör det möjligt att arbeta under hälsosamma arbetstider för att kunna må bra genom hela arbetslivet. Det behöver finnas en bred acceptans och kunskap bland medlemmar för att kunna använda våra avtal på ett sätt som är värdefullt för individen och verksamheten.

Min bakgrund: Jag är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi och studerar i nuläget till barnmorska. Jag blir färdig till sommaren. Jag är sedan 2008 styrelseledamot i avdelningsstyrelsen och har under åtta år haft ett fackligt uppdrag på heltid. Jag har också fått ett förtroende som kongressombud och är väl förankrad med de kongressbeslut som fattats vilket är viktigt eftersom kongressen och därmed medlemmarnas vilja måste speglas i de råd avtalsrådet ger förbundsstyrelsen. På föregående kongress hade jag förmånen att bli invald i avtalsrådet och har fått vara med och forma och utveckla avtalsrådet och dess arbetsformer. Det har varit mycket intressant och lärorikt och jag hoppas på att kunna fortsätta med det viktiga arbetet i avtalsrådet.
Jag har alltid haft en stor kunskapstörst och under åren bl.a. läst högskolekurser i arbetsrätt, ekonomistyrning, organisation och ledarskap.

Mina främsta styrkor är att jag är nyfiken, noggrann och intresserad men också att jag reflekterar innan svar och beslut. Jag formulerar mig bra i tal och skrift och jobbar alltid för att skapa bästa möjliga resultat för medlemmarna.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år: Att det finns tillgång till välutbildade kollegor för att kunna skapa den allra bästa vården. För det ska kunna uppnås krävs att våra kunskaper och kompetenser belönas och stimuleras genom lön, betald specialistutbildning och att arbetsgivarna erbjuder hälsosamma arbetstider och att alla våra fyra yrkesgrupper har en rimlig arbetsbelastning.

Annat som jag tycker är viktigt att berätta om: Jag är en hängiven person som anser att det är extremt viktigt att det finns en vård för alla i Sverige. Vi skapar den tillsammans. För att nå dit behöver alla som arbetar inom hälso- och sjukvård förutsättningar att ge sitt bästa i mötet med människor och för det krävs de bästa förutsättningarna.

Jag vill att kongressen ska välja mig till avtalsrådet för att jag jobbar för alla medlemmars intressen, oavsett yrke och arbetsgivare. För mig som representant i avtalsrådet är det viktigt att det är medlemsviljan som kommer fram och speglar de råd avtalsrådet ger förbundsstyrelsen. Jag är redan idag aktiv i sociala medier och på så sätt kan jag lyssna in medlemsviljan och nå ut med avtalsrådets resonemang kring avtalsfrågor. Däremot tror jag det viktigaste är de personliga mötena.

Demokrati för mig innebär att ha möjlighet att påverka beslut. Demokrati innebär också rättigheter och skyldigheter och att värna människors lika värde. Demokrati är inte statisk utan är något vi måste arbeta för att behålla och utveckla.
En representativ demokrati är smart och ger inflytande. Det är viktigt att föra fram tankar och åsikter för att få ett brett beslutsunderlag, alla åsikter ska tillvaratas och respekteras samtidigt som det fortsatta arbetet grundas på majoritetsbeslut.
Att verka och påverka tillsammans i demokratisk anda ger framgång.

Kontakt

cecilia.stoor@vardforbundet.se, 0704-987821