Catrin Johansson

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:
Hållbart yrkesliv, där livslön och hälsosamma arbetstider är två av grundpelarna. Att vi ska ha rättigheten att orka arbeta heltid. Rättigheten att orka arbeta fram till pension, och den dagen vi gör det skall vi kunna leva drägligt.

Vi behöver fler karriärvägar för samtliga professioner som Vårdförbundet företräder, och större möjlighet till betald specialistutbildning, vilket även förutsätter att det finns specialistutbildning för respektive yrkeskategori. Det är oerhört viktigt att vi växer som förbund samt att kompetensen hos våra professioner synliggörs mer.

Min bakgrund är:
Leg. sjuksköterska sedan 2005, och anställd inom Västerbottens läns landsting. Arbetat många år inom slutenvården psykiatrin, där jag även fick det stora förtroendet att vara förtroendevald på arbetsplats. 2015 blev jag invald som styrelseledamot i Vårdförbundet Västerbotten, ett uppdrag som jag har stor ödmjukhet inför. Är även förtroendevald på facklig tid, huvudskyddsombud, sitter i central samverkan samt AU.

Mina främsta styrkor är:
Som person är jag lugn och trygg. Tror på att tänka först och prata sedan. Är analytisk, lyhörd och ansvarsfull. Anser att diskussion och dialog är en konstruktiv väg framåt för förändring och förbättring.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Vården står inför stora utmaningar i framtiden med ökade pensionsavgångar och allt äldre befolkning. Här är det viktigt att Vårdförbundet är med och påverkar politiker och arbetsgivare, samt bevakar/tillvaratar medlemmars rättigheter men också möjligheter. Att vårdens villkor skall vara så bra att det blir attraktivt att studera till någon av Vårdförbundets professioner, och att färre väljer att lämna yrket. Livslön och hållbart yrkesliv kommer därför vara fortsatt viktiga frågor att driva för våra medlemmar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Är mamma till fyra döttrar och ser det som mitt livs största utmaning att uppfostra dem till självständiga och starka kvinnor. Jämställdhetsfrågor har därmed av naturliga skäl en stor och viktig roll i mitt liv.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
För att jag är en stolt sjuksköterska och stolt medlem i Vårdförbundet, och ur detta kommer ett starkt engagemang och en vilja att driva Vårdförbundet, villkoren för medlemmarna samt vården framåt. Är ödmjuk inför förtroendet att en som styrelseledamot företräder Vårdförbundets samtliga medlemmar och professioner. Har en stor tilltro i att vi alla tillsammans faktiskt kan göra skillnad. Vi har historien med oss som tydligt bevis på det. Jag kommer aldrig att ge upp övertygelsen om att förändringar till det bättre kan ske, även om det ibland kan ta tid.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati är grunden till ett jämställt och öppet samhälle. Demokrati är för mig rätten och möjligheten att vara med och påverka. Men det handlar också om att visa respekt för andras åsikter och värderingar, att lyssna på vad andra faktiskt säger, även om vi är av olika uppfattning.

Med demokrati följer även ett ansvar att värna om den demokratiska rättigheten och processen. Att vi aldrig ska ta demokratin för given, och att vi är ödmjuk inför vetskapen om att det vi har idag, har tidigare generationer kämpat för. Och att det vi kämpar för idag, är vår skyldighet till morgondagens generation. 

Kontakt

catrin.johansson@vardforbundet.se, 072-242 89 47