Camilla Tellström

Nominerad till: vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamot

 

Mina viktigaste frågor:
Jag anser att det är på tiden att lönerna avspeglar våra rätta värden, att arbetsmiljön ger varje individ en arbetsglädje och trygghet utan risk för att bli sjuk av sitt arbete. Alla ska också ses som unika i sin anställning och ska ha rätt till individuell karriärmöjlighet och utveckling i yrket. För att nå dit behöver vi gemensamt skapa kraft och fundera på våra professioners utveckling.
Vi måste finnas och ta plats i politikermöten, med tjänstemän och i verksamheten som en part som visar vägen och som går ifrån vardagens brister, till morgondagens utveckling. Vi måste ta steget från att gnälla till att bevisa, förklara och vissa på de positiva i alla möten. Vi ska ses som starka, initiativrika och kunniga. Vi ska framstå som positiva förebilder för alla medlemmar i vårdförbundet. Vi behöver också skapa utrymme i vår organisation för nationella mötesplatser där idéer och tankar måste få plats. De fysiska mötena behöver bli flera och där behöver vi skapa en glöd och glädje över att tillhöra, att få en gemenskap och därmed en kraft.

Min bakgrund är:
Jag är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i ischemisk hjärtsjukdom 15 p. Jag har en facklig global grundkurs, en utbildning i arbetsmiljörätt 15 p. Är försäkringsutbildad via TCO och är ledarcertifierad via Sensus. Jag har varit (RSO) regionalt skyddsombud och kongressombud under två kongressperioder.

Har tidigare varit egen företagare i många år med som högst 5 anställda och har sedan tidigare föreningsvana Jag har varit förtroendevald sedan 2008 och har under resans gång även haft lyckan att vara styrelseledamot, vice ordförande och i det senaste och nuvarande uppdraget som ordförande i Vårdförbundet avdelning Halland. Under mina mandatperioder har jag tillsammans med olika styrelsesammansättningar bidragit till flera goda avtal och överenskommelser, bidragit till att göra vårt förbund till självklara aktörer på flera arenor och skapat goda kontakter med media. Jag har även deltagit i olika arbetsgrupper inom vårdförbundet nationellt.

Mina främsta styrkor är:
Genom min ihärdighet och min förmåga att kunna se möjligheter och att kunna lyfta andras styrkor och skapa engagemang vet jag att vi kan skapa mötesplatser och stärka varandra, så att vi tillsammans kan förändra vårdens villkor.  

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år:
Värdet och utvecklingen av våra professioner. Att Vårdförbundet ökar medlemsantalet oavsett arbetsgivare så att vi i framtiden kan vara en självklar part på varje arbetsplats. Att vi tar plats och ser till att hälso och sjukvården ska vara offentligt finansierad och ges till alla människor på lika villkor och med samma rättigheter.

Jag vill att kongressen väljer mig för att:
Jag är en positiv, spontan, ihärdig och stark ledare. Min styrka ligger i att både kunna stärka en förbundsstyrelse genom att lyfta och stärka andra samtidigt som jag kan vara den som bryter mönstret och ser andra möjligheter och står för dem. Jag vill och kan vara både lagspelare och individ och anser att tillsammans är och förblir vi starka.

Kontakt

camilla.tellstrom@vardforbundet.se, 0706756445