Ann-Sofie Gustavsson

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
Inom villkor och professionsutveckling finns mina viktigaste frågor. Jag ser att genus och jämställdhet är avgörande områden för att komma vidare med villkorsfrågor och professionsutveckling för Vårdförbundets yrkesgrupper..

Min bakgrund är:
Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi. Sedan snart två år har jag uppdrag som ordförande i Vårdförbundet avdelning Örebro. Jag har under åren haft olika förtroendeuppdrag och mitt fackliga engagemang har med åren ändrats från att se den egna arbetsplatsen till ett större perspektiv, fortfarande med drivkraften att påverka för många.

Mina främsta styrkor är:
Jag ser möjligheter, är lösningsfokuserad och prestigelös. För mig är det viktigt att skilja på sak och person. Jag ser olikheter som en tillgång och är en utpräglad lagspelare, som ser värdet i att låta hela laget spela, utvecklas tillsammans och växa. Det är när laget lyckas vi når framgång. Det är tillsammans vi kan påverka och förändra.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Utan tvekan är villkorsfrågorna viktigaste för medlemmar även om fem år. Gissningsvis kämpar lön, arbetstider och arbetsmiljö inbördes om förstaplatsen. Gällande arbetsmiljö tror jag att e-hälsofrågor och hot och våld sticker ut, men hoppas att jag har fel gällande hot och våld.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag ser att Vårdförbundet behöver fortsätta arbetet med att vara många och att synliggöra olika grupper inom förbundet. Jag hävdar att genus och jämställdhetsfrågor är avgörande för att komma vidare med villkorsfrågorna. Vårdförbundet behöver engagerade förtroendevalda, fortsätta ta plats i frågor som rör vården, samhället och Vårdförbundets medlemmar.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Mitt engagemang att påverka för många. Ett valberedningsuppdrag ger möjlighet att blicka framåt, att vara del i att Vårdförbundet tar plats och gör skillnad idag och i framtiden.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati handlar för mig om medbestämmande och alla människors lika värde. Att alla har rätt att uttrycka en åsikt och ges möjlighet till delaktighet. Att alla får rösta och att alla kan bli valda.
Att skapa och följa demokrati är inte enkelt, men idag finns enligt mig inget rättvisare sätt att förhålla sig i ett samhälle eller en organisation.

Kontakt

ann-sofie.gustavsson@vardforbundet.se, 073-8441046