Ann Johansson

Nominerad till vice förbundsordförande.

Mina viktigaste frågor är:
Vi har många stora frågor framför oss. En av de viktigaste som påverkar status, ställning i verksamheten och grunden för att kunna driva förändrade och förbättrade villkor är en stark yrkesroll och en stark professionsidentitet. Paradigmskiftet i vården går från sjukdomsfokusering till hälsa och våra professioner ska finnas med i hälsoparadigmets frontlinje. Vi ska vara med och påverka formandet av framtidens nära vård/primärvård och säkerställa våra medlemmars plats i den.

Vårdens ledningsstruktur är en bromskloss för våra professioner och behöver ifrågasättas och moderniseras för att ge förutsättning för ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap. Medarbetarna ska ha ett inflytande i verksamheten vilket är en förutsättning för goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Internt behöver vi fokusera på att stärka vårt inflytande i kommunal, privat och statlig sektor.

Min bakgrund är:
Jag är utbildad sjuksköterska och distriktssköterska och har arbetat mest inom äldrevård, hemsjukvård och primärvård. Jag har också erfarenhet som beställare av vård i landsting och i kommun, som medicinskt ansvarig sjuksköterska och som entreprenör/egen företagare i hemsjukvård. Min anställning är som hälso- och sjukvårdsstrateg i Stockholm stad men är tjänstledig sedan hösten 2014.
Jag var tidigt i karriären engagerad fackligt lokalt i Stockholm och efter ett långt uppehåll som förtroendevald valdes jag in i förbundsstyrelsen år 2011. År 2014 valdes jag till vice ordförande.
Jag är född och uppvuxen i Stockholms län. Min närmaste familj består av mina två vuxna barn, min särbo och min mor.

Mina främsta styrkor är:
Jag är lugn och eftertänksam och är ingen vän av snabba lösningar. Det är viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera – det finns det alltid tid för. Jag är bra på att analysera situationer och frågeställningar, lägga upp strategier och handlingsplaner för hur en fråga eller situation kan hanteras.
Min grundsyn är att det alltid finns något positivt hos alla och har ett stort intresse av människor, deras egenskaper och beteenden. Jag är speciellt intresserad av grupprocesser, utveckling av grupper och är orädd för konflikter. Som person fungerar jag bäst när jag har mycket på gång och gärna lite tidspress.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktig för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år:
• Ett gott arbetsliv med hållbara anställningsförhållanden och förläggning av arbetstider på en arbetsmarknad som troligtvis har olika typer av arbetsgivare och förutsättningar.
• Att känna sig nöjd med sin arbetsinsats och att kunna utföra sitt arbete utifrån de krav som ställs.
• Möjlighet till karriär- och utvecklingsvägar i verksamheten kommer vara ett krav från framtidens "vårdförbundare".

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
För mig är medlemskap i en facklig organisation en självklarhet och jag vill verka för att det ska vara lika självklart för alla våra medlemmar och presumtiva medlemmar oavsett var en är anställd. Det är viktigt att vi fokuserar på medlemmar inom alla sektorer och då är min erfarenhet från kommunal och privat sektor en tillgång.

Annat som jag tycker är viktigt att berätta om:
Det är så spännande att ha fått förmånen att följa förbundets utveckling under de år jag varit medlem. Påverkan tar tid och jag kan se effekt idag av det vi gjorde på 80-talet. Vi behöver jobba tillsammans och inte ge upp de viktiga frågor vi driver för då får vi också se resultat.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati är grunden i vårt samhälle och det betyder för mig att jag har rättigheter men också skyldigheter. Demokratins grund är människors lika värde. Vi måste hela tiden värna om demokratin och jobba för att den ska fungera för den är ingen självklarhet. I en medlemsförening som Vårdförbundet ska demokratin vara stark och den bygger på att vi är många som deltar, håller dialoger levande, tar ansvar och är solidariska.