Inkomna nomineringar

Här presenterar vi löpande nomineringarna till Vårdförbundets förbundsstyrelse, avtalsråd, förbundsrevisorer och förbundsvalberedning.

 

Förbundsordförande

Sineva Ribeiro, avdelning Västra Götaland

Vice förbundsordförande

Camilla Tellström, avdelning Halland Personlig presentation

Ann Johansson, avdelning Stockholm

Johan Larson, avdelning Västerbotten

Förbundsstyrelseledamot

Elisabeth Lindblad, avdelning Norrbotten

Peter Blom, avdelning Värmland

Jane Stegring, avdelning Stockholm

Åsa Mörner, avdelning Örebro

Erica Ohlsson, avdelning Norrbotten Personlig presentation

Madelene Meramveliotaki, avdelning Skåne

Christina Wernstedt, avdelning Västra Götaland - Kandidaturen återtagen

Catrin Johansson, avdelning Västerbotten

Camilla Tellström, avdelning Halland Personlig presentation

Marcus Folkö Müntzing, avdelning Örebro Personlig presentation

Jani Stjernström, avdelning Västmanland

Martin Håland, avdelning Västra Götaland

Ragnhild Karlsson, avdelning Östergötland

Avtalsråd

Jessica Östberg, avdelning Västerbotten

Lena Norén, avdelning Norrbotten

Carina Rautalin, avdelning Västra Götaland

Förbundsrevisor

Brith Holm, avdelning Västra Götaland

Matilda Eriksson, avdelning Västra Götaland

Förbundsvalberedare

Gunilla George, avdelning Stockholm

Jessica Axelsson, avdelning Västerbotten