För dig som blivit nominerad

Har du blivit nominerad till ett uppdrag ska du skriva en presentation av dig själv.

När du skriver din presentation vill vi att du följer vår presentationsmall.

Presentationsmall nominerade kongress 2018 (Word-format)

Din presentation läggs ut på webbplatsen tillsammans med nomineringen. Presentationen ger kongressombuden en uppfattning om dig och vad du brinner för. Presentationerna används av valberedningen när de tar fram sina förslag. Ingen ytterligare presentation av nominerade sker på kongressen.

Det är bra om du skriver din presentation så snart som möjligt efter du har blivit nominerad. Läs gärna den uppdragsbeskrivning som beskriver det uppdrag som du är nominerad till.

Du får gärna bifoga presentationen med ett foto av dig själv som är en nytagen porträttbild. Tänk på att bildens bakgrund ska vara neutral utan alltför många detaljer. Glöm inte att ange vem som är fotograf. Bilden ska vara högupplöst, ha stående format och inga synliga loggor ska finnas i bilden.

Både presentationen och bilden mejlas till valberedningen@vardforbundet.se
Du kan ändra och komplettera din presentation ända fram till dess att kongressen inleds. I valberedningens underlag ingår presentationer som skickas in senast den 10 februari 2018.

Hur gör jag om jag vill ta tillbaka min kandidatur?

Om du vill ta tillbaka din kandidatur ska det göras skriftligt. Skicka då ett mejl till valberedningen@vardforbundet.se. Ditt namn kommer då finns kvar på webbsidan med övriga kandidater men texten kompletteras med "Kandidaturen återtagen".