Så skriver du en motion

Du som är medlem har inflytande på Vårdförbundet genom kongressen, bland annat genom att skriva motioner. Här kan du läsa vad som är bra att tänka på och hur hela processen med motioner går till. Senast den 1 december 2017 ska motionen vara inskickad.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som läggs fram av en eller flera medlemmar till kongressen. Den handlar ofta om vad Vårdförbundet ska tycka i olika frågor eller synpunkter på verksamheten. Enligt stadgarna så kan du skriva motioner till kongressen i ärenden som rör Vårdförbundets vision, mål, långsiktiga inriktning samt politiska ställningstaganden.

Vem kan skriva en motion?

Alla medlemmar kan lämna en motion till kongressen och kongressen behandlar motionen om man är medlem då kongressen äger rum.

Flera medlemmar kan lämna en gemensam motion.

Vad är det bra att tänka på innan jag skriver en motion?

Innan du skriver en motion börja gärna med att undersöka vad Vårdförbundet redan tycker och arbetar med i dagsläget. Här på Vårdförbundets webbplats hittar du information om vår verksamhet och viktigaste frågor. Om du har frågor kring detta, skicka ett mejl till någon av förbundssekreterarna Linnéa Nordin, linnea.nordin@vardforbundet.se eller Mats Johnsson, mats.johnsson@vardforbundet.se.

Läs om vilka frågor som Vårdförbundet arbetar med redan idag:

Alla motioner som lämnas kommer att publiceras på en sida här på webbplatsen. Om du hittar en motion som innehåller samma förslag som du vill lämna kan du ställa dig bakom den motionen och bli medskribent. Det gör du via en funktion i motionssystemet som du har tillgång till när du är inloggad.

Frågor som kan avgöras av ett lokalt årsmöte, av avdelningens styrelse eller av förbundsstyrelsen beslutas normalt sett inte av kongressen.

Många förslag behöver inte beslutas av kongressen utan kan lösas på andra sätt, till exempel i dialog med din avdelningsstyrelse, och då är det ett snabbare och bättre alternativ.

Hur går det till om jag vill skriva en motion?

Inför kongress 2018 lämnas motioner via en digital motionsplattform, som varje motionär skapar ett eget inlogg och lösenord till, se manualen nedan. Motionsformuläret innehåller tre delar som du ska fylla i:

Rubrik
Här ska det stå vad motionen handlar om.

Motivtext
Här motiverar du varför du tycker att kongressen ska bifalla motionen.

Yrkande
Här beskriver du vad det är som du konkret önskar att kongressen ska besluta.

Formulera yrkandet med en eller flera så kallade att-satser som sammanfattar vad som ska beslutas. Ett exempel på att-sats är att kongressen uppmanas besluta "att verka för jordgubbstårta till kaffet på fredagar". Skriv endast ett yrkande, en beslutspunkt, i varje att-sats. Tänk på att formulera varje att-sats så att den kan beslutas med ett ja eller nej.

Kongressen tar ställning till och beslutar om ditt yrkande och inte till motivtexten.

Det finns ingen begränsning för hur lång en motion kan vara, men det är vanligt att en den ryms på ½ - 1 A4-sida.

Här hittar du manual för hur du använder motionssystemet

Ta gärna kontakt med din lokala avdelning om du vill ha hjälp med att skriva en motion eller har frågor om hur den ska lämnas in.

För att en motion ska finnas med på kongressen 2018 ska den skickas in via den digitala motionsplattformen senast 1 december 2017.

Skicka in din motion genom vårt motionssystem

Vad händer med min motion när jag har skickat in den?

När du skickat in din motion får du ett bekräftelsemeddelande på skärmen på att den har kommit fram. Din motion kommer, när det närmar sig kongressen, att publiceras här på Vårdförbundets webbplats, så att fler kan se ditt förslag. Ditt namn, din avdelning och motionen i sin helhet kommer att synas på webbplatsen.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att din motion ska behandlas på kongressen och ger sitt förslag på hur kongressen ska ställa sig till ditt förslag.

Om det finns några funderingar om hur din motion bäst bör hanteras kan det hända att du blir kontaktad. I fall det bedöms att ditt förslag blir bättre omhändertaget utan behandling av kongressen så informeras du om det. Självklart kommer dock alla motioner som slutligen lämnas till kongressen att behandlas där.

Förbundsstyrelsen lämnar förslag till kongressen om hur motionen ska beslutas. Observera att om du formulerat flera förslag i motionen kan förbundsstyrelsen föreslå kongressen olika beslut för de olika att-satserna. När förbundsstyrelsen lämnar förslag till beslut används något av följande alternativ. 

Bifall
Kongressen beslutar i enlighet med motionens att-sats/er.

Besvarad
Vi tycker eller gör redan detta. Kongressen delar motionärens intention.

Avslag
Kongressen anser att motionen inte ska påverka politik eller verksamhet under kongressperioden.

Oavsett hur förbundsstyrelsen ställer sig till motionen, vilket också kommer att publiceras här på webbplatsen, kommer motionen att behandlas av kongressen.

Vad händer med min motion under kongressen?

Med utgångspunkt från förbundsstyrelsens yttrande och förslag så behandlar kongressen alla motioner. Det är motionens att-sats som kongressen beslutar om – inte motionen som helhet med motiveringen.

De motioner som kongressen kan ta ställning till kommer att beslutas på något av följande sätt;

Bifall
Kongressen beslutar i enlighet med motionens att-sats/er.

Besvarad
Vi tycker eller gör redan detta. Kongressen delar motionärens intention.

Avslag
Kongressen anser att motionen inte ska påverka politik eller verksamhet under kongressperioden.

Det kan verka otydligt att en motion kan anses besvarad, att den inte bifalls om den inte avslås. Skälet till det är att kongressen då kan göra tydligt vad som är nya ställningstaganden som Vårdförbundet inte haft tidigare.

Även om en motion anses besvarad finns ofta i styrelsens yttrande en mer utförlig motivering.

Vad händer med min motion efter kongressen?

Efter kongressen så kommer du, på webbplatsen, att kunna se vilket beslut kongressen fattade då din motion behandlades.