Vad händer med min motion under kongressen?

Här kan du bland annat läsa vad som händer med en motion efter att du skickat in den.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som läggs fram av en eller flera medlemmar till kongressen. Den handlar ofta om vad Vårdförbundet ska tycka i olika frågor eller synpunkter på verksamheten. Enligt stadgarna så kan du skriva motioner till kongressen i ärenden som rör Vårdförbundets vision, mål, långsiktiga inriktning samt politiska ställningstaganden.

Vem kan skriva en motion?

Alla medlemmar kan lämna en motion till kongressen och kongressen behandlar motionen om man är medlem då kongressen äger rum.

Flera medlemmar kan lämna en gemensam motion.

Vad händer med min motion under kongressen?

Med utgångspunkt från förbundsstyrelsens yttrande och förslag så behandlar kongressen alla motioner. Det är motionens att-sats som kongressen beslutar om – inte motionen som helhet med motiveringen.

De motioner som kongressen kan ta ställning till kommer att beslutas på något av följande sätt;

Bifall
Kongressen beslutar i enlighet med motionens att-sats/er.

Besvarad
Vi tycker eller gör redan detta. Kongressen delar motionärens intention.

Avslag
Kongressen anser att motionen inte ska påverka politik eller verksamhet under kongressperioden.

Det kan verka otydligt att en motion kan anses besvarad, att den inte bifalls om den inte avslås. Skälet till det är att kongressen då kan göra tydligt vad som är nya ställningstaganden som Vårdförbundet inte haft tidigare.

Även om en motion anses besvarad finns ofta i styrelsens yttrande en mer utförlig motivering.

Vad händer med min motion efter kongressen?

Efter kongressen så kommer du, på webbplatsen, att kunna se vilket beslut kongressen fattade då din motion behandlades.