Virtuell lokalavdelning för medlemmar som arbetar i bemanningsbranschen

Motion av Marie Löfstrand, Pernilla Petersson, Tora Elfversson Dahlström, Eva Wallander, Jacob Hoffsten till kongress 2018.

Motivtext:

Medlemmar som arbetar i bemanningsföretag har svårt att avgöra vilken lokalavdelning de ska tillhöra. Är det folkbokföringsadressen som avgör, eller ska företagets adress bestämma var medlemmen hör hemma? Denna fråga har genererat olika svar inom Vårdförbundet, beroende på vem i organisationen som fått frågan. Även Vårdförbundet Direkt lämnar olika svar.

Det är angeläget att förenkla för denna grupp medlemmar att hitta sin tillhörighet inom förbundet. Risken är annars överhängande att dessa medlemmar lämnar Vårdförbundet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att utreda hur medlemmar som arbetar i bemanningsbranschen kan få ett likvärdigt medlemsvärde.

Att det skapas en virtuell lokalavdelning för medlemmar som arbetar i bemanningsbranschen.