Villkor för fackligt arbete

Motion av Kerstin Erlandsson, Marion Vaeggemose, Jelena Smirnova till kongress 2018.

Vid avdelning Dalarnas årsmöte fick avdelningsstyrelsen i uppdrag att lämna en motion till kongressen gällande ersättning till ledamot för styrelseuppdrag oavsett arbetsgivare.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet arbetar för att alla medlemmar oavsett arbetsgivare ska få samma möjlighet till medlemsstöd

att förtroendevald får samma förutsättning för fackligt arbete oavsett arbetsgivare