Vi behöver fler nationella mötesplatser

Motion av Tora Elfversson Dahlström, Gunilla Månsson, Martin Johansson, Charlotte Warme Karlsson, Camilla Perland, Jenny Fagerlund, Martin Jonsson, Jonas Ekestubbe, Carina Holgersson, Jacob Hoffsten, Marie Löfstrand till kongress 2018.

Vårdförbundet behöver gemensam medlemskraft och de bästa exempel på hur vi når framgång kring hälsosamma arbetstider, rätt värderad lön och ett hållbart yrkesliv. Nu måste teorier och förslag bli till handling och för att samla erfarenhet och tillsammans skapa riktlinjer och styrka för båsta professionsutveckling och yrkesvillkor, behövs att vi får samlas i nationella mötesplatser.

Vårdförbundet avdelning Kalmar län yrkar på:

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet skapar nationella mötesplatser utifrån våra huvudfrågor som hälsosamma arbetstider, rätt värderad lön och ett hållbart yrkesliv. I dessa nationella möten kan vi samla erfarenhet och goda exempel från när Vårdförbundets politik har blivit verklighet i olika verksamheter och tillsammans skapa riktlinjer och styrka för bästa professionsutveckling och yrkesvillkor.