Vårdförbundets vision och verksamhet

Motion av Per Axelsson, Kristina Johansson, Gunilla Grahn, Angela Dörenberg, Mattias Strandberg, Helena Ronnestål, Angelika Kotsokalis, Håkan Marsh, Ewa Wallin, Fredrik Andrae, Christian Lindblom, Jennie Eriksson, Madelaine Boberg, Anna Gradin, Bo Nilsson, Gunilla Ignell Modé till kongress 2018.

Vi anser att Vårdförbundet behöver förtydliga och fokusera på sin fackliga roll. Idag har vi en vision som handlar mycket om vårdens och professionens utveckling, yrkesroll, politiska ställningstaganden och annat som tar kraft från de rent fackliga frågorna. Många av dessa icke fackliga frågor borde kunna drivas av andra intressenter och i andra forum än under Vårdförbundet. Ett fokus på rent fackliga frågor skulle kunna resultera i bättre resultat i form av bättre villkor och bättre arbetsmiljö.

De andra delarna av Vårdförbundets vision är väldigt viktiga men det känns tveksamt om det är Vårdförbundet som ska driva dessa frågor. Vi som medlemmar kanske inte ens har samma åsikter i dessa frågor.

Den brist på vårdpersonal som eskalerat de sista åren grundar sig mycket i försämrad arbetsmiljö och villkor. Vi tror att Vårdförbundet skulle få fler engagerade medlemmar om Vårdförbundet fokuserar på dessa typiskt fackliga frågor.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att ändra Vårdförbundets vision och stadgar till att enbart beröra rent fackliga frågor som arbetsvillkor, arbetsrätt och arbetsmiljö i Sverige och internationellt.