Vårdförbundets idéskrifter bör följas av ett metodstöd som gör dem mer användbara för förtroendevalda

Motion av Martin Håland, avdelning Västra Götaland, Susanne Blom Persson, Ann-Catrin Ahlgren, Åsa Hemlin, Martin Jonsson, Majvor Jansson, Marie Löfstrand, Anette Eliasson och Eva Lenander till kongress 2018.

Vårdförbundet önskar att förtroendevalda är med och påverkar lokalt på arbetsplatser tillsammans med medlemmar. En möjlighet för detta är att medlemmar träffas för att diskutera hur vårdmiljön/löneläget/arbetstiderna påverkar på arbetsplatsen. Vårdförbundet har tagit fram ett antal idéer. Ett exempel är Vårdförbundets lönepolitiska idé, en skrift med en mängd påståenden. Men hur kan denna skrift användas vid medlemsmöten? Hur hjälper idéskriften förtroendevalda att skapa en debatt på arbetsplatsen?

Vill påpeka att samma sak gäller de övriga idéskrifterna från kongress 2014.

För ett antal år sedan hade Vårdförbundet 4 stycken A4 foldrar med ett antal påståenden och frågeställningar kring områden som säker vård, lön, arbetstid och arbetsmiljö. Skriften var uppbyggd med enkla frågeställningar utifrån våra idéer samt länkar/faktatexter med vad vi som förbund ville. Vi var många som använde dessa skrifter både i utbildningssammanhang samt vid medlemsmöten.

Vid framtagandet av nya idéskrifter ska dessa göras tillgängliga med metodstöd för att förtroendevalda och medlemmar att diskutera hur de tillsammans kan ta fram strategier eller konkreta förslag för att påverkan lokalt. Genom detta kan det även få en nationell påverkan när många ägnar kraft åt samma fråga.

Avdelningsstyrelsen Västra Götaland yrkar

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att vid framtagandet av nya idéskrifter ska dessa göras tillgängliga med metodstöd.