Vårdförbundets arbete för specialistsjuksköterskor inom intensivvård

Motion från Sofia Lindström till kongress 2018.

Specialistsjuksköterska inom intensivvård är en av de yrkeskategorier som har den största bristen redan idag, med en än sämre prognos framöver.

Det är ett av våra mest extrema yrken i bemärkelsen obekväm arbetstid, medicinsk kunnighet, ansvar för människan och arbetsmiljö.

Därför behöver Vårdförbundet se över hur vi arbetar nationellt med den här gruppens arbetsvillkor.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för att underlätta intensivvårdssjuksköterskornas organisering.

Att Vårdförbundet prioriterar intensivvårdssjuksköterskornas arbetsmiljö