Vårdförbundets aktiviteter på sociala medier som Facebook och Twitter med mera

Motion av Eva Lenander, Marie Löfstrand, Agneta Lenander till kongress 2018.

Vårdförbundet representerar medlemmarna. Det som kommuniceras på sociala medier är alltså i medlemmarnas namn. Vårdförbundets aktiviteter på de sociala mediernas främsta syfte måste vara dialog med medlemmar och organisationer som har anknytning till Vårdförbundets frågor.
Man kan då undra varför mitt fackförbund är FÖLJARE till en väldigt blandad samling av twittrare (mer än 1000) där flera har anonym profil och vissa inte ger VF medlemmar information om man inte är godkänd av twittraren personligen.
Vad är har Vårdförbundet för syfte med att följa individuella twittrare? Är det något som gynnar medlemmarna eller de frågor som Vårdförbundet driver?

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet tar fram ett tydligt policydokument för syfte och hantering av förbundets sociala-medie-konton.

Att Vårdförbundet inte följer twittrare eller andra individer eller grupper på sociala medier om dessa inte samtidigt är följbara för ALLA medlemmar.

Att det ska vara synligt vem i Vårdförbundet som ansvarar för och har rättighet att dela, välja följare och att följa på Twitterkonton, facebook-sidor med mera