Vårdförbundet skall forsätta att vara och utveckla sig som en Fair Union

Motion av Anne Danielsson, Maria Bergman, Ulrika Johansson, Monika Alic, Monica Lundin och Åsa Hemlin till kongress 2018.

Att Vårdförbundet är en Fair Union innebär att vi :

  • Arbetar för jämställdhet och allas lika värde
  • Arbetar för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt
  • Värnar om rätten att organisera sig i fackföreningar
  • Använder företag som har kollektivavtal
  • Väljer Fairtrade-märkta produkter och tar miljömässig och etisk hänsyn vid inköp
  • Utövar ett aktivt miljöarbete
  • Gör etiska val vid placeringar av tillgångar

Målet att bli en Fair Union togs 2012 på Vårdförbundets extra kongress. 2013 i april beslutade förbundsstyrelsen att Vårdförbundet lever upp till de värderingarna som ingår i begreppet Fair Union. För att Vårdförbundet skall forsätta att leva upp till och utvecklas som en Fair Union yrkar vi på.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att anställda inom Vårdförbundet skall genomgå den webbaserade Fairtrade ambassadörs utbildningen under sin introduktion på Vårdförbundet.

Att förtroendevalda med facklig tid i Vårdförbundet skall genomgå den webbaserade Fairtrade ambassadörs utbildningen under sin introduktion i uppdraget på Vårdförbundet

Att anställda och förtroendevalda med facklig tid tillsammans aktivt deltar i Fairtrade aktivitet 1 gång/ år