Vårdförbundet skall forsätta att vara och utveckla sig som en Fair Union

Motion av Anne Danielsson till kongress 2018.

Att Vårdförbundet är en Fair Union innebär att vi :

  • Arbetar för jämställdhet och allas lika värde
  • Arbetar för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt
  • Värnar om rätten att organisera sig i fackföreningar
  • Använder företag som har kollektivavtal
  • Väljer Fairtrade-märkta produkter och tar miljömässig och etisk hänsyn vid inköp
  • Utövar ett aktivt miljöarbete
  • Gör etiska val vid placeringar av tillgångar

Målet att bli en Fair Union togs 2012 på Vårdförbundets extra kongress. 2013 i april
beslutade förbundsstyrelsen att Vårdförbundet lever upp till de värderingarna som ingår i begreppet Fair Union. För att Vårdförbundet skall forsätta att leva upp till och utvecklas som en Fair Union yrkar vi på.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att anställda inom Vårdförbundet skall genomgå den webbaserade Fairtrade
ambassadörs utbildningen under sin introduktion på Vårdförbundet.

Att förtroendevalda med facklig tid i Vårdförbundet skall genomgå den webbaserade
Fairtrade ambassadörs utbildningen under sin introduktion i uppdraget på
Vårdförbundet

Att anställda och förtroendevalda med facklig tid tillsammans aktivt deltar i
Fairtrade aktivitet 1 gång/ år