Vårdförbundet ska verka för att alla fyra yrkesprofessioner finns representerade i styrelser på central respektive lokal nivå

Motion av Rósa Ólafsdóttir, Emma Jonsson, Elisabeth Lindblad, Malin Bergander, Ingrid Allerstam, Marion Vaeggemose, Matias Swartling till kongress 2018.

Vårdförbundet är fackförbund för fyra professioner. Det är i varierande grad som dessa professioner känner sig sedda och representerade av Vårdförbundet och emellanåt hörs missnöjes yttringar från en eller flera av professionerna. Det är viktigt i rekryterings syfte och för att behålla medlemmar att dessa känner sig hemma i förbundet. Vi har många gemensamma faktorer som vi i Vårdförbundet arbetar gemensamt med, som berör alla fyra yrken, men medlemmarna behöver se att förbundet tar yrkesspecifika frågor på allvar och arbetar med dem utifrån varje professions behov. För att öka trovärdigheten och för att styrelserna ska ha adekvat kunskap om de yrkesspecifika frågorna så föreslår vi att Vårdförbundet verkar för att alla fyra yrkes professioner finns representerade i styrelser på central respektive lokal nivå

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för att alla fyra yrkesprofessionerna blir representerade i styrelser på central respektive lokal nivå.