Vad vet allmänheten om vilken roll Vårdförbundets medlemmar spelar?

Motion av Charlotta Dickman till kongress 2018.

Som sjuksköterska skriver jag ur sjuksköterskeperspektivet men menar att liknande situatiuon säkert gäller övriga tre grupper i Vårdförbundet. Exempel: jag vet inte hur många gånger jag på uppvakningsavdelningen tagit emot patienter (ofta äldre herrar) som när anestesipersonalen har rapporterat och önskar "krya på dig" säger: "Det ska säkert gå bra med så många snygga tjejer omkring mig." Tyvärr är det sällan bara ett dåligt skämt utan dessa personer har ingen insikt om vilken roll sjuksköterskan spelar och hur utsatt hens egen situation är och att det är kompetens omkring patienten som gör skillnad och inget annat. Jag upplever att många människor inte förstår vidden av vår kompetens och alla registreringar, bedömningar och egna åtgärder vi hela tiden gör på våra olika arbetsplatser. Med mera med mera.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att verka för en kunskapsspridning i samhället om Vårdförbundets professioners kompetens