Utveckla profilprodukter, med fokus på "give-aways"

Motion av Simon Ström, Anna-Karin Liljedahl, Juliska Tot Wikström, Anneli Andersson Rodriguez, Gunilla Björkengren, Camilla Tellström, Margot Kamruddin, Mikael Apelquist, Bengt Werner, Per-Yve Lisbo, Susanne Persson, Martin Håland till kongress 2018.

Bakgrund:

Vårdförbundets medlemsbutik har ett ganska stort utbud av profilprodukter, men som inte motsvarar behovet lokalt.

Det saknas billiga/gratis produkter att använda som give-aways vid exempelvis medlemsrekrytering.

Kvalitativa profilprodukter lämnar ett positivt avtryck och skapar en känsla av både delaktighet och tillhörighet för både nuvarande och blivande medlemmar.

Profilprodukter ser även till att Vårdförbundet syns, både på arbetsplatserna och i privata sammanhang, vilket skapar ett ökat intresse hos "ännu ej medlemmar" och allmänheten. Dessutom kan profilprodukter potentiellt väcka intresset hos medlemmar att gemensamt samlas kring vårdpolitiska frågor.

Styrelsen Vårdförundet avdelning Halland

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att utveckla kvalitativa give-aways