Utveckla och förtydliga Vårdförbundets organisation för riksklubbar och övriga privatanställda medlemmar

Motion av Åsa Hemlin, Fanny Holmkvist, Susanne Johansson till kongress 2018.

Vårdförbundet ska inkluderande alla medlemmar och förtroendevalda oavsett arbetsgivare.

Därför behöver tilltalet och informationen från förbundet till medlemmarna och förtroendevalda inom privat vård utvecklas och förtydligas.

Inför och under förhandlingar samt vid översyn av de centrala kollektivavtalen med de privata vårdgivarna ska riksklubbarna som organisera de stora grupperna av privatanställda ha en given ingång i processen.

Riksklubbarna behöver ges mer utrymme på Vårdförbundswebben för presentation av kontaktpersoner och pågående arbete.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förenkla och förtydliga strukturen för hur privata medlemmar och riksklubbar ska kunna påverka, ge synpunkter och ta del av processen vid förhandlingar och överläggningar av centrala avtal för privatanställda.

Att riksklubbar och förtroendevalda skall beredas mer utrymme på Vårdförbunds webb.