Utvärdering och djupanalys av löneavtalet

Motion av Johanna Ödell, Monika Alic, Marie Löfstrand, Jonas Ekestubbe till kongress 2018.

Vårdförbundet har ett sifferlöst löneavtal med SKL samt andra arbetsgivarorganisationer. Detta har historiskt gett en generellt högre löneökning för våra medlemsgrupper nationellt än vad många löneavtal med siffror genererat för andra yrkeskategorier. Det finns många positiva aspekter på vårt nuvarande löneavtal, där det faktum att löneavtalet inte har något "övre tak" är en av dessa.

Tyvärr finns det dock arbetsgivare som utnyttjar det faktum att det sifferlösa avtalet inte heller har någon "botten" och dessa har historiskt gett en mycket lägre löneutveckling för våra medlemsgrupper än vad som genererats som ett medelvärde på ett nationellt plan.
Detta leder till att medlemmar anställda av dessa arbetsgivare riskerar att bli negativt inställda till Vårdförbundet på grund av det sifferlösa avtalet och Vårdförbundet riskerar att förlora medlemmar.

Vårdförbundet önskar att våra medlemsgrupper ska bli högre lönesatta och få en bättre löneutveckling. Tyvärr finns det många medlemmar som enbart genom att vara anställda av "fel" arbetsgivare har en sämre löneutveckling och därmed en ännu lägre lön än vad Vårdförbundet önskar.

Vårdförbundets sifferlösa löneavtal behöver därför utvärderas, djupanalyseras och därefter eventuellt revideras/förändras.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utvärdera och djupanalysera det sifferlösa löneavtalet för att sedan eventuellt revidera löneavtalet.