Utbildningsbehov utav förtroendevalda

Motion av Sanna Norman, Monika Alic till kongress 2018.

Det finns ett stort behov utav att våra förtroendevalda i vårdförbundet får relevant och kvalitetssäkrad utbildning i frågor rörande vår politik samt de frågor man kommer i kontakt med på arbetsplatsen. Många utav våra medlemmar har dålig kunskap om vad vårdförbundet gör och kan göra i sakfrågor gällande våra arbetsplatser samt hur länken ser ut mellan arbetsplats/ fackförening. Det är svårt att engagera sig som förtroendevald för vårdförbundet när kunskapen saknas om varför det är en fördel att tillhöra ett fackförbund. om man inte vet själv vilka fördelar som finns att vara med i vårdförbundet, hur kan man då förmedla detta? Det är utav stor vikt att våra förtroendevalda blir utbildade på samma sätt i hela landet samt att fortbildning sker kontinuerligt för att fylla på kunskap och även dela den tillsammans med andra förtroendevalda. Allt detta för att få valla förtroendevalda att känna sig värdefulla och behövda.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förtroendevalda som ej har gått den nya förtroendevaldutbildningen alternativt gått utbildningen för länge sedan skall gå den igen för att förnya sin kunskap.

Att varje förtroendevald få en namngiven kontaktperson i styrelsen efter avslutad grundutbildning.

Att ha en återsamling efter ca 6 månader för att stödja varandra och kunna gå vidare/utvecklas.

Att planera återträffar.

Att ge utrymme under facklig tid för förtroendevalda att nätverka och stärka varandra för att vilja och våga fortsätta sitt uppdrag.

Att organisera workshops i de ämnen som rör förtroendevalda samt nya angelägenheter som kan uppkomma.

Att regelbunden kommunikation sker till de förtroendevalda för att inte tappa de.

Att snabbt efter grundutbildning höra av sig till de nyutbildade förtroendevalda för att stärka de och peppa till att vilja fortsätta sitt uppdrag.

Att ha en utvärderingsträff efter avslutad utbildning ca efter ett år. Vart är vi nu och vart är vi på väg?

Att skapa en årlig förtroendevalddag på 1-3 platser i landet samma dag. Lunch till Lunch med övernattning för de som har varit förtroendevalda i mer än 6 månader och har gått grundutbildningen.

Att nätverksträffar finns och planeras för att lyssna in medlemmars/ förtroendevaldas röster.

Att samla de olika utbildningsgrupperna efter ca ett år för att fylla på med den kunskap och önskamål som utbildningsgrupperna skickar in om i förväg.

Att fortsätta kontakten via informationsmail om vad som händer just nu.

Att planera förtroendevaldträffar lokalt, per enhet, nationellt.

Att de lokala avdelningarna skapar forum för tätare samarbete med de förtroendevalda.