Utbildningsbehov för medlemmar

Motion av Sanna Norman, Matias Swartling till kongress 2018.

Det finns ett stort behov av att vårdförbundet behöver närma sig alla sina medlemmar. Många medlemmar behöver insyn, kunskap och utbildning i vad Vårdförbundets politik är samt vad det innebär både för den svenska modellen men också i praktiken. Utan medlemmars kunskaper och vilja av att tillsammans göra vårt yrke och arbete bättre blir det svårt för vårdförbundet att driva den politik vi står för.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att vi skapar webbutbildningar för medlemmar.

Att skapa utbildningar för medlemmarna i retorik, argumentation och förhållningsätt.

Att skapa medlemsutbildningar om rättigheter och skyldigheter.

Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen om den svenska modellen/kollektivavtal (även för icke medlemmar).

Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen i löneförhandlingsteknik.

Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen om fackets roll samt vilja och möjlighet att påverka..

Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen i teknik för medarbetarsamtal.

Att skapa spetsutbildningar för mindre yrkesgrupper ex skolssk.

Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen om kongressens funktion, hur man lägger motioner, varför vi ska motionera ect.