Tjänstepension efter 65 års ålder

Motion av Susanne Falk, Susanne Blom Persson, Martin Håland, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren, Monica Lundin, Åsa Hemlin, Martin Jonsson, Susanne Johansson och Fanny Holmkvist till kongress 2018.

Många väljer idag att arbeta kvar på sin arbetsplats efter 65 års ålder. Men efter 65 försvinner den tjänstepension som arbetsgivaren avsätter till arbetstagaren. Med en högre pensionsålder ska tjänstepension följa med så länge som arbetstagaren är kvar i yrkeslivet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för att arbetsgivaren fortsätter avsätta tjänstepension så
länge arbetstagaren är kvar i yrkeslivet.