Tillägg vid förskjuten arbetsort

Motion av Ruth Artursson, Olga Johansson, Anette Jonsson, Lene Lorentzen och Anna Lundström till kongress 2018.

BAKGRUND OCH MOTIVERING

*Enligt nationella avtal utgår ersättning vid byte av arbetstid med kort varsel.( tillägg vid förskjuten arbetstid paragraf 3 moment 6).

Ett fantastiskt avtal som ger ersättning när personal är flexibla, ett avtal som även motiverar arbetsgivaren att planera med längsta framförhållning då de vill hålla kostnaderna låga och avtalet gagnar patienterna i stort.

*Det finns inget parallellt nationellt avtal för sjuksköterskor som arbetar dagtid där arbetschemat består av veckovis olika arbetsorter .

En röntgensjuksköterska får med kort framförhållning ändra sina planer när det fattas personal på annan arbetsort. Detta kan innebära en platsförskutning upp till 30 mil i Norrbotten ! INGEN ERSÄTTNING utgår för denna flexibilitet som räddar verksamheten och påverkar kolossalt det personliga livet för sjuksköterskan som med varsel befinner sig på annan ort/ arbetsplats under en vecka, eller några arbetsdagar.

Det är självklart att upprätta ett nationellt avtal som skyddar denna grupp sköterskor(olika arbetsorter, förskjuten arbetsort) och att ersättning minst är vad förskjuten arbetstid ger!

Vårdförbundet måste se om de stora grupperna men även mindre arbetsgrupper som har svårare att få genomslag på nationell och lokal nivå ! Risken är som i detta fall är att gammal sedvana är omöjlig att ändra till trots för flerfaldiga påtryckningar mot arbetsgivaren .

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förskjuten arbetsort med kort varsel ger ersättning på samma sätt som förskjuten arbetstid med kort varsel.