Ta bort karensdagen för vårdpersonal i patientnära arbete

Motion av Jenny Siljegren, Monika Alic till kongress 2018.

I dagsläget arbetar flertalet av vårdpersonalen fast dom själva är sjuka, detta innebär att smittan sprids vidare till både kollegor och patienter. Den största anledningen till att personalen arbetar trots sjukdom handlar om ekonomiska överväganden.

Yrkanden

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att vårdpersonal i patientnära arbete inte ska ha någon karensdag vid sjukanmälan.