Ta bort betalning av medlemsavgift via löneavdrag

Motion av Marie Löfstrand, Pernilla Petersson, Marion Vaeggemose, Matilda Hammarström, Eva Wallander, Kerstin Erlandsson till kongress 2018.

Motivtext:

Idag finns det en möjlighet för medlemmar att betala sin medlemsavgift till Vårdförbundet via löneavdrag. Detta administreras av arbetsgivaren i dennes lönesystem.

Betalning via löneavdrag fungerar så länge medlemmen är tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare, utan frånvaro. Löneavdraget fungerar endast så länge arbetsgivaren betalar ut lön.

Många medlemmar som är sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga, byter tjänst eller arbetar hos flera arbetsgivare uppmärksammar inte att medlemsavgiften slutar betalas in, när lön inte betalas ut. De riskerar då att ”straffa ut sig” ur Vårdförbundet på grund av bristande betalning.

Den lokala avdelningsstyrelsen lägger mycket tid och möda på att ringa upp dessa medlemmar och få dem att reglera den skuld som uppstått. Detta arbete ger blandat resultat. Det innebär att Vårdförbundet varje år tappar medlemmar på grund av ett föråldrat sätt att betala medlemsavgiften.

Lösningen är enkel – ta bort möjligheten att betala via löneavdrag. Erbjud istället autogiro eller e-faktura som alternativ.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att möjligheten att betala medlemsavgiften till Vårdförbundet via löneavdrag inte erbjuds som alternativ vid nytecknade medlemskap.