Styrelse för chefer och ledare

Motion av Karin Kopparmalms Lindblad, Martin Jonsson, Katarina Nilsson Reian, Mattias Weibull, Marie Brännström, Helena Forss Johansson till kongress 2018.

Chefer och ledare som är med i Vårdförbundet är mycket viktigt för utvecklingen av vården. Det är vi i Vårdförbundet som kan vårdfrågorna. Det faktum att Vårdförbundet är både yrkesförbund och fackförening ger en legitimitet att driva frågor både av facklig natur och frågor om att utveckla vården. I vårdförbundet pågår redan ett bra arbete med att förbättra vårdförbundets organisation för chefer och ledare. För att stärka organisationen för chefer och ledare ytterligare yrkar jag

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet inrättar en styrelse för chefer och ledare