Studentrepresentant i lokalavdelnings styrelse

Motion av Viviana Lundberg till kongress 2018.

Ett starkt fackförbund förutsätter även en intern kompetensförsörjning där studenternas engagemang tas tillvara på lokal och nationell nivå såväl som i det lokala arbetet som finns i lokalavdelningen. Det lokala engagemanget är studenternas bästa förutsättningar att kunna påverka utbildningarna i aspekter gällande den verksamhetsförlagda delen av utbildningar. Dagens studenter är experter på den utbildningen de går och den terminen de påbörjat vilket även blir ett nyttigt perspektiv i lokalavdelningar som har lärosäten.

Det ger även lokalavdelningen en möjlighet att få in viktiga åsikter gällande arbetsplatser där studenter utför sin verksamhetsförlagda utbildning och möjlighet till att verka där medlemmen, tillika studenten, finns.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att de lokalavdelningar med lärosäten ska verka för att en eller flera adjungerad/e studenter med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt men dock ej rösträtt, finns representerade på lokala styrelsens sammanträde.